(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Macierz Eisenhowera

MACIERZ EISENHOWERA – koncepcja zarządzania czasem, występująca również pod nazwą „kwadratu/siatki/systemu/pola Eisenhowera” lub „Matrycy priorytetów” została opracowana na podstawie sposobu planowania zadań i zarządzaniu nimi przez trzydziestego czwartego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Dwighta Eisenhowera.

 

Jak zarządzać zadaniami przy pomocy macierzy eisenhowera?

Koncepcja ta zakłada kategoryzację ważności i priorytetowości zadań do wykonania. Najczęściej przedstawiana jest jako kwadrat podzielony na cztery ćwiartki, każda określająca inną rangę spraw, które w niej umieścimy. Aby efektywnie używać tego sposobu, musimy jasno określić swoją listę priorytetów; mogą to być zarówno cele zawodowe, jak i prywatne. Na etapie klasyfikacji zadań może pojawić się wiele błędów, dlatego ta metoda, choć prosta i skuteczna, nie spełni swoich zadań, gdy będziemy się nią niewłaściwie posługiwać.

 

Do czego służą poszczególne obszary matrycy?

1. Ćwiartka „I” – rzeczy ważne i pilne; są to zadania, które muszą zostać zrealizowane jak najszybciej. Często to sprawy, mające ściśle określony limit czasowy, nagłe sytuacje, które wymagają natychmiastowego rozwiązania oraz rzeczy, które powinny być rozwiązane już jakiś czas temu w przeszłości.

2. Ćwiartka „II” – rzeczy ważne i niepilne; tutaj znajdują się zadania, których realizacja nie musi zostać ukończona w jak najszybszym czasie, często związane z samorozwojem. Możemy „rozłożyć” ją na kilka dni, tygodni lub miesięcy, w zależności od tego, ile czasu konkretnie wymaga dana rzecz.

3. Ćwiartka „III” – rzeczy nieważne i pilne; są to sprawy, które należy szybko rozwiązać, ale nie mają dużej rangi ważności; można wobec tego oddelegować je do realizacji dla innej osoby.

4. Ćwiartka „IV” – rzeczy nieważne i niepilne; zadania, które tak naprawdę nie powinny zajmować naszej uwagi, należy ograniczyć ich udział w naszym codziennym życiu.

 

Do czego służy podział matrycy na ważne i pilne?

Rozróżnienie znaczenia spraw „ważnych” i „pilnych” będzie kluczowe, aby właściwie przypisać dane zadanie do odpowiedniej „ćwiartki”.

WAŻNE – zadania, które są najważniejsze, wymagają też dłuższego czasu realizacji. Nie są to „pożary”, które należy jak najszybciej ugasić i które w macierzy mają rangę spraw pilnych. Rzeczy ważne, to rzeczy, na których realizacji powinno nam najbardziej zależeć, ponieważ nie są to jednorazowe zadania, które należy szybko i natychmiastowo wykonać, ale rzeczy determinujące wartość naszego życia.

PILNE – zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi i realizacji. Powinniśmy szybko się nimi zająć, by móc większość swojego skupienia i zaangażowania przeznaczyć sprawom ważnym. Dwigt Eisenhower podjął próbę rozróżnienia tych dwóch pojęć, mówiąc: „To, co ważne, rzadko jest pilne, a to, co pilne, rzadko jest ważne”.

Macierz Eisenhowera, opisaliśmy również i przedstawiliśmy w obszernym artykule z technik zarządzania czasem – do którego przeczytania serdecznie zachęcamy!

Zarządzanie czasem szkolenie, podczas którego dowiesz się realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku. Sprawdź!

Jak wygląda matryca eisenhowera?


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.