(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Metoda ABC

METODA ABC (zarządzanie czasem i planowanie zadań) – jest to metoda hierarchizowania zadań do wykonania, wywodząca się z zasady Pareto. Polega na przypisaniu każdemu zadaniu w listy jedną z trzech rang ważności, które mamy do dyspozycji – A, B lub C.

 

Jak klasyfikować poszczególne zadania?

Zadania można sklasyfikować, umieszczając przy nich daną literę lub wpisując je do odpowiedniej kolumny prostej tabeli.

KLASA A – najważniejsze zadania, które muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności, nie należy ich też zlecać do wykonania innym osobom. Jest to grupa 20% wszystkich zadań, ale ich wykonanie stanowi 80% realizacji celów.

KLASA B – zadania ważne, ale nie bardzo pilne. Najlepiej wykonać je samemu, jednak w ostateczności możne je oddelegować komuś innemu.

KLASA C – zadania mało ważne, które mogą zostać zrealizowane później albo powierzone innej osobie.

Więcej takich narzędzi jak „Metoda ABC” poznasz w trakcie naszego szkolenia – Zarządzanie czasem to szkolenie, które pozwoli Ci realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]