(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zasada Smart

ZASADA S.M.A.R.T – (ang. mądry/sprytny) metoda pomagająca określać i precyzować cele. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, które na wstępie określają, jaki powinien być cel, który chcemy osiągnąć. Pierwszy sprecyzował ją George T.Doran w swoim artykule „There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives” dla wydania magazynu Management Review z listopada 1981 roku.

 

Jak precyzować cele zgodnie z metodą S.M.A.R.T?

 

S – Specific: sprecyzowany

Cel powinien być ściśle i jasno określony, żeby jego zrozumienie nie dawało niejasności. Nie może być ogólny. W konkretyzowaniu celu może pomóc 6 pytań (ang. 6W):

1. Kto jest powiązany z celem? (ang. Who)

2. Co chcę osiągnąć? (ang. What)

3. Jakie jest miejsce realizacji celu? (ang. Where)

4. Jaki jest maksymalny czas, w którym chcę cel osiągnąć? (ang. When)

5. Jakie wymagania będą wiązały się z celem? (ang. Which)

6. Dlaczego chcę ten cel osiągnąć, jakie będą z niego korzyści? (ang. Why)

 

M – Measurable: mierzalny

Cel musi być tak sformułowany, by można było łatwo zmierzyć stopień jego realizacji, najlepiej, by można było oszacować go w liczbach.

A – Achivable: osiągalny

Cel musi być możliwy do osiągnięcia; zbyt wysokie cele mogą osłabić naszą wiarę w osiągnięcie ich; dobrze, jeśli będzie wykraczać lekko poza nasze możliwości, bo wtedy będziemy traktować go realnie.

R – Relevant: istotny

Cel powinien być odpowiedni dla tego, kto go określa; osoba musi się z nim utożsamiać i być przekonana, że będzie on częścią rozwoju.

T – Time-bound: określony w czasie

Cel musi mieć narzucony konkretny termin realizacji; nie może on być zbyt krótki, ponieważ może okazać się nieadekwatny do samego celu ani zbyt długi, bo wtedy istnieje ryzyko spadku motywacji i mniejszej mobilizacji.

 

Metoda S.M.A.R.T. pozwala na szczegółowe rozpisanie celów i określenie, ile pracy wymagają, a także umożliwia bieżące monitorowanie tej pracy i ilości, jaka pozostaje do końca. Istnieje również jej rozszerzona wersja – S.M.A.R.T.E.R.

E – Exciting: ekscytujący

Cel powinien być ekscytujący dla osoby, która go określa, tak, by mogła jak najmocniej się zaangażować w jego realizację.

R – Recorded: zapisany

Cel dobrze zapisać; by stanowił dowód podjęcia działań do urzeczywistnienia go.

 

Zarządzanie czasem szkolenie, podczas którego dowiesz się, jak realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku. Sprawdź!


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.