(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Organizacja czasu i zadań

Czy tak naprawdę możemy zarządzać sobą w czasie? Z pewnością, to pojęcie może być mylące, bo o ile możemy zarządzać wydarzeniami i tym co się dzieje w życiu, to samym czasem już niestety nie.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych pojęć związanych z tematyką organizowania czasu, zarządzania sobą w czasie, zarządzania priorytetami.

Często brakuje nam czasu i chcielibyśmy mieć go więcej, ale niestety do dyspozycji dostajemy każdego dnia dokładnie 24 godziny, 1440 minut, 86 400 sekund. To, jak ten czas wykorzystamy, zależy wyłącznie od nas i od naszych umiejętności.

Umiejętności związane z zarządzaniem sobą w czasie możemy nabyć – dzięki analizie, planowaniu, ocenie, samokontroli i samodyscyplinie. Podobnie jak pieniądze, czas jest zarówno wartościowy, jak i ograniczony. Czasami musimy go oszczędzać, używać i gospodarować mądrze. Warto praktykować dobre nawyki i techniki zarządzania czasem, dzięki którym można zwiększyć swoją produktywność i efektywność.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów