(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Technika Pomodoro

TECHNIKA POMODORO – jest to prosta technika zarządzania czasem, opracowana pod koniec lat 80-tych XX wieku przez Francesco Cirillo. Polega ona na podzieleniu swojej pracy na sekwencje: 25 minut pracy w pełnym skupieniu, 5 minut przerwy. Geneza nazwy jest równie nieskomplikowana, jak sama metoda – pochodzi od minutnika w kształcie pomidora, którym posługiwał się jej twórca.

 

Jak korzystać z techniki pomodoro? – poznaj 6 etapów:

1. Sporządzenie listy zadań do wykonania i ustalenie ich rangi ważności oraz określenie czasu potrzebnego na wykonanie każdego z nich; jeśli zadanie zajmie więcej czasu niż 125-175 minut (5-7 „pomodoro”) należy podzielić je na kilka mniejszych zadań. Z kolei gdy zadanie można zrealizować szybciej niż w ciągu 25 minut, warto je rozbudować, lub dołączyć do niego inne, tak, by wypełnić założony w technice limit czasowy.

2. Nastawienie minutnika (może to być budzik lub aplikacja w telefonie) na 25 minut.

3. Praca nad zadaniem przez 25, do sygnału dźwiękowego.

4. Po zakończonej pracy można odnotować, że odbyliśmy jedną sekwencję.

5. 5 minut obowiązkowej przerwy. Nie należy pomijać tego etapu lub przedłużać czas trwania „pomodoro”

6. Po 4 sekwencjach „pomodoro”, przerwa powinna trwać 20-30 minut, zanim znowu nastawimy minutnik. Kolejne przerwy robimy po 5 minut, po następnych 4 sekwencjach, czas wydłużamy ponownie do 20-30 minut.

 

Dlaczego warto stosować technikę pomodoro?

Głównym celem techniki jest zapewnienie możliwie jak najbardziej efektywnej pracy poprzez pełne skupienie i unikanie rozpraszaczy (takich jak telefon, maile czy Facebook, ale również interakcji z innymi osobami) w ciągu 25 minut. Czas potrzebny na pracę z „pomodoro” określany jest indywidualnie, w zależności od zadań, jakie dana osoba ma do wykonania. Czasem będzie to jedna sesja dziennie, czasem kilka albo nawet cały dzień pracy przeprowadzony w ten sposób.

Praca wykonywana w stosunkowo krótkich odcinkach oraz uwzględniająca przerwy, pomaga zachować bardziej wypoczęty umysł oraz pozwala na zwiększenie produktywności. Działanie pod presją czasu może korzystnie wpływać na naszą wydajność, ponieważ koniecznie chcemy doprowadzić zadanie do końca, zanim zadzwoni sygnał. Zrealizowanie pracy w określonych ramach czasowych może dać nam również pewnego rodzaju poczucie satysfakcji.

Można również „pomóc” samej technice, przewidując, jakie rozpraszacze mogą nam przeszkodzić w pracy i odpowiednio wcześniej je wyeliminować – wyłączyć Facebooka, Internet czy poprosić osoby z otoczenia, by nie zakłócali w tym czasie naszej pracy.

Zarządzanie sobą w czasie szkolenie – podczas zajęć dowiesz się więcej na temat techniki pomodoro i innych narzędzi pomocnych w efektywnym zarzadzaniu czasem.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.