var dataLayer_content = {"siteID":0,"siteName":"","pagePostType":"slowniczekitem","pagePostType2":"single-slowniczekitem","pageAttributes":["hr","nowy-pracownik","pracownik","rekrutacja","wdrazanie","wdrazanie-nowego-pracownika","wdrozenie","zarzadzanie","zarzadzanie-zasobami-ludzkimi","zasoby-ludzkie"],"pagePostAuthor":"Michał","ecomm_pagetype":"other"}; dataLayer.push( dataLayer_content );

Wdrożenie nowego pracownika

Wdrożenie nowego pracownika – jest to jeden z pierwszych etapów, który następuje po pojawieniu się nowego pracownika w firmie. Wdrożenie jest ściśle powiązanie z adaptacją pracownika w miejscu pracy. Dobry start może przeważyć o efektywnym okresie próbnym oraz może wpłynąć na przyszłe zatrudnienie danej osoby. Skuteczne wdrożenie nowego pracownika jest niezwykle ważne, ponieważ przystosowuje osobę do podjęcia całości obowiązków w jak najkrótszym czasie. Na wdrożenie składa się wiele działań, za które odpowiedzialny jest główny przełożony, a nierzadko także inni pracownicy. Na czym więc takie wdrożenie polega?

 

Wdrożenie pracownika – podstawy

Wdrożenie nowego pracownika.

Podstawowymi rzeczami są przygotowanie miejsca pracy, czyli odpowiednie przystosowanie stanowiska, zapewnienie wymaganego do pełnienia obowiązków dostępu do sprzętu (stanowisko komputerowe, telefon i samochód służbowy), przygotowanie kart, kont i haseł dostępu – jeśli używane są w firmie – pracownik musi czuć, że organizacja jest przygotowana na jego przybycie. Do ważnych działań należą również poinformowanie o dress codzie, oprowadzenie po budynku (pokazanie kuchni i toalety), stworzenie skrzynki pocztowej, a także udostępnienie materiałów wprowadzających, takich jak struktura zarządu oraz funkcjonowania firmy, opis stanowiska, zestawienie obowiązków, przedstawienie osób, z którymi nowy pracownik będzie wykonywał obowiązki oraz podanie kontaktu do nich. Najważniejsze informacje powinny być oczywiście zawarte na piśmie (rodzaj umowy, godziny pracy, wynagrodzenie, informacja o okresie próbnym). Podstawowe czynności wdrażające obejmują także szkolenie BHP, zapoznanie z regulaminem czy choćby przeprowadzenie wymaganych badań lekarskich.

 

Plan – bezpieczny grunt dla nowego pracownika

Dobrą metodą jest sporządzenie planu pierwszych dni lub tygodni pracy, aby pracownik mógł się oprzeć na jasnych informacjach dotyczących pytań: co? gdzie? kiedy? jak? z kim?. Plan taki może dotyczyć podstawowych zadań, o których nowa osoba musi pamiętać, terminów spotkań czy planowanych szkoleń – ważne jest, aby pracownik miał swobodny dostęp do takiego planu. Jeśli zauważymy braki w umiejętnościach wymaganych na stanowisku zaoferujmy szkolenie uzupełniające, pod warunkiem, że mamy taką możliwość.

Pamiętajmy, że podczas wdrażania nowego pracownika mamy szansę pokazać się od najlepszej strony, warto o to zadbać (na przykład poprzez drobny upominek pierwszego dnia pracy), gdyż pierwsze wrażenie trudno zatrzeć i może ono warunkować przyszłe spostrzeganie firmy przez pracownika. Przez długi czas będzie to oddziaływać na jego efektywność i zapał do pracy oraz samopoczucie na stanowisku i zaufanie do współpracowników oraz nas samych.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]