(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna – opiera się na poszukiwaniach kandydatów do pracy spoza kręgów firmy. Podzielona jest na kilka etapów, które umożliwiają selekcję oraz ostateczny wybór odpowiedniej osoby. Rekrutacja zewnętrzna umożliwia dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych posiadających różne doświadczenie. Organizowana jest przez pracowników HR firmy bądź zlecana organizacji zewnętrznej specjalizującej się w pozyskiwaniu pracowników.

 

Rekrutacja zewnętrzna – plusy

Rekrutacja zewnętrzna.

Ta metoda rekrutacji pozwala pozyskać spojrzenie osoby z zewnątrz na działanie firmy, co może przynieść jej wiele korzyści i pomóc wprowadzić niezbędne zmiany, których konieczność nie była dostrzegana przez stałych pracowników lub przełożonych. Ponadto rekrutacja zewnętrzna to sygnał, że firmie zależy na własnym rozwoju oraz że otwarta jest na nowe talenty, wskazując im właściwe drzwi do rozpoczęcia kariery.

 

Minusy rekrutacji zewnętrznej

Ten typ rekrutacji posiada jednak swoje minusy. Najbardziej zauważalnym z nich jest poświęcenie dużej ilości czasu i pieniędzy w porównaniu do rekrutacji wewnętrznej – konieczne jest zamieszczenie wielu ogłoszeń na niejednym portalu, co generuje finansowe konsekwencje. Czas z kolei upływa w dużej mierze na przeglądaniu życiorysów kandydatów oraz na rozmowach z nimi w dalszych etapach. Mniej widzialnymi, lecz nadal istniejącymi wadami mogą być niezadowolenie pracowników z odsunięcia ich od możliwości awansu (w firmie nierzadko znajdują się osoby, które mogłyby rywalizować z petentami) lub nawet błędna decyzja, kiedy w trakcie okresu próbnego okazuje się, że nowo wybrany kandydat nie sprostał wyzwaniom stanowiska i zmuszeni będziemy poszukać nowej osoby. To jeden z gorszych scenariuszy powodujących przede wszystkim rozczarowanie nowego pracownika oraz obciążający nas dalszymi kosztami rekrutacji.

 

Etapy rekrutacji zewnętrznej

Stworzenie opisu stanowiska i wykreowanie profilu kandydata.
Napisanie odpowiedniego ogłoszenia (zawierającego nazwę posady, jej opis, wymagania i konieczne umiejętności, niezbędne wykształcenie, rodzaj umowy) i zamieszczenie go w interesujących nas kanałach.
Napływanie CV i listów motywacyjnych oraz przeglądanie ich i wstępna selekcja.
Nawiązanie kontaktu z wybranymi osobami w celu zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Przeprowadzanie rozmów, wybór kandydata dzięki dalszej selekcji oraz zastosowaniu odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych.
Sprawdzenie kompetencji i umiejętności osoby poprzez wgląd w referencje i inne dokumenty, które przedstawia zainteresowany.
Udzielenie feedbacku odrzuconym osobom.
Złożenie oferty petentowi, ustalanie warunków pracy, negocjacje wynagrodzenia, podpisanie umowy.

Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]