(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Narzędzia rekrutacyjne

Narzędzia rekrutacyjne – obejmują wiele metod, które pomóc mają w wyborze odpowiedniego kandydata na pracownika oraz służą przede wszystkim weryfikacji jego umiejętności, a także sprawdzeniu czy odpowiada on wymaganiom stanowiska. Niekiedy narzędzia takie stosowane są przy naborze na posady państwowe, administracyjne itp., a ich celem jest pokazanie czy cechy osobowości petenta nie dyskwalifikują go do wykonywania przyszłej pracy.

 

Kiedy stosować narzędzia rekrutacyjne?

Narzędzia rekrutacyjne.

Stosowanie narzędzi rekrutacyjnych ma miejsce na etapie rekrutacji, w którym dochodzi do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z kandydatami. Zwykle narzędzia te stosuje się podczas rozmów kwalifikacyjnych lub po selekcji, która dokonana została podczas rozmów.

 

Narzędzia rekrutacyjne obejmują między innymi:

 

Testy psychometryczne

badają one umiejętności miękkie, czyli takie, które służą pracy w grupie, pracy indywidualnej, mają na celu określenie zasobów inter- oraz intrapersonalnych przyszłego pracownika. Mogą być to testy osobowości, testy umiejętności radzenia sobie ze stresem, testy określające poziom komunikatywności lub kreatywności, testy umiejętności przywódczych.

 

Testy inteligencji i wiedzy

czyli badające współczynnik IQ, badające posiadaną wiedzę wymaganą do pracy w konkretnej firmie, badające zasób wiedzy zdobyty na studiach.

 

Testy językowe

może to być przeprowadzenie rozmowy w języku obcym (najczęściej jest to język angielski) lub wypełnienie przez kandydata standardowego testu z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

 

Testy znajomości programów wykorzystywanych w pracy

np. pakietu MS Office lub innych bardziej wyspecjalizowanych programów wykorzystywanych na stanowisku.

 

Case study

inaczej studium przypadku. To jedno z popularniejszych narzędzi rekrutacyjnych, które oparte jest na problemie, z jakim może spotkać się kandydat na przyszłym stanowisku. Studium przypadku stanowi opis sytuacji, której celem jest znalezienie rozwiązań zaistniałego problemu. Najczęściej case study przybiera formę zadania do samodzielnego wykonania w domu, zadania do rozwiązania podczas rozmowy rekrutacyjnej lub formę online.

 

Assessment Center

to ocena kandydatów na podstawie obserwacji ich wiedzy, postaw, kompetencji itp. podczas wykonywania zadań indywidualnych lub grupowych. Może być dokonana przez pracownika HR, szefa zespołu lub bezpośredniego przełożonego. Jest to jedna ze skuteczniejszych metod, ukazująca dopasowanie przyszłego pracownika do stanowiska.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]