(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników to jeden z najistotniejszych procesów zachodzących w firmie. Kluczowym warunkiem sukcesu w jakiejkolwiek organizacji (małej, średniej czy dużej firmie) jest zdolność do pozyskania i zatrzymania kompetentnych oraz wartościowych pracowników. Wybór i zatrudnienie niewłaściwych osób wiąże się z ogromnym zagrożeniem i wielkimi kosztami – wdrożenia, a w przypadku niepowodzenia, ponownej rekrutacji. Poznaj najważniejsze pojęcia i metody związane ze skuteczną rekrutacją właściwych pracowników.

Sprawdź najistotniejsze definicje pojęć związanych z rekrutacją pracowników.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów