(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Adaptacja pracownika

Adaptacja pracownika – zmiana pracy bądź podjęcie pracy po raz pierwszy nierzadko jest bardzo stresującym wydarzeniem. Jak pomóc pracownikowi skutecznie zaadaptować się do nowego miejsca i pełnionych obowiązków? Przebieg tego procesu leży w naszych rękach jako pracodawcy. Pamiętajmy, że to my stajemy się pewnego rodzaju ,,przewodnikiem’’, od którego zależy los pracownika i który pokłada w nas zaufanie. To my posiadamy informacje niezbędne, umożliwiające płynne wejście nowej osobie do firmy oraz pozostanie w niej na dłużej.

 

Kluczowy etap adaptacji – integracja

Adaptacja pracownika.

Jednym z ważnych elementów adaptacji jest integracja ze współpracownikami. W małych firmach nieraz oznacza to wspólny posiłek i razem spędzony wieczór, w większych korporacjach będzie to np. rozesłanie maila przedstawiającego nową osobę na skrzynki innych pracowników. Poczucie przynależności na pewno przyspieszy adaptację oraz sprawi, że pracownik stanie się ważną częścią zespołu. To pozwoli mu lepiej działać w obrębie organizacji, jej zasad i kultury działania, a także pozwoli zrozumieć powody funkcjonowania firmy w ten, a nie inny sposób.

 

Monitorowanie adaptacji nowego pracownika

Regularne spotkania z pracownikiem podczas okresu adaptacji pomogą na bieżąco analizować jego postępy oraz skorygować ewentualne błędy. Stałe informacje zwrotne umożliwią pracownikowi monitorowanie i obserwowanie własnych działań. Zachęcanie do dzielenia się wątpliwościami i problemami wynikającymi z pełnionych obowiązków pozwoli na bieżąco je rozwiązywać oraz zapewni pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i oparcia na bardziej doświadczonych osobach w firmie – bardzo ważne jest, aby wiedział, że w każdym momencie może zwrócić się o pomoc.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]