(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Proces rekrutacji pracowników

Proces rekrutacji pracowników – składa się z szeregu etapów, które występują w określonej kolejności i których czas trwania różni się od siebie. Podczas tych etapów następuje wyłonienie kandydata lub kandydatów spośród grona aplikujących.

 

Proces rekrutacji krok po kroku

Proces rekrutacji pracowników.
 

Prawdziwa rekrutacja zaczyna się jeszcze przed napływem CV do firmy. Osoby odpowiedzialne za zdobycie nowych pracowników tworzą opis stanowiska, czyli zakres obowiązków, cel wykonywanej pracy, wynagrodzenie i umiejscowienie w hierarchii pracowniczej. Następnie formuje się profil kandydata obejmujący potrzebne kompetencje, wymagane doświadczenie i wykształcenie. Dobrze jest wyróżnić kluczowe cechy, którymi powinien odznaczać się ubiegający o posadę.

 

Etap drugi to opracowanie ogłoszeń oraz ich zamieszczenie na wybranych portalach internetowych, platformach pracowniczych, mediach społecznościowych czy w prasie. Oferta taka powinna zawierać nazwę stanowiska, opis obowiązków, wymagane umiejętności, umiejętności dodatkowe, proponowane wynagrodzenie oraz rodzaj umowy.

 

 

Dalej zaczyna się właściwa rekrutacja, kiedy napływają zgłoszenia petentów pod postacią CV i listów motywacyjnych. Jest to jeden z dłuższych etapów rekrutacji, podczas którego następuje wstępna selekcja osób nie spełniających wymagań ogłoszenia.

 

 

Po zawężeniu grona zainteresowanych nawiązywany jest kontakt telefoniczny bądź mailowy. W tym momencie zaprasza się kandydatów na spotkania rekrutacyjne obejmujące rozmowy, testy kompetencji i lepsze poznanie ubiegających się o stanowisko. Zazwyczaj zajmuje się tym pracownik działu HR. Po pierwszych rozmowach kwalifikacyjnych może dojść do dalszych rozmów z kierownikiem działu poszukującego pracownika lub z innymi osobami postawionymi wysoko w hierarchii firmy. Dzięki wykorzystaniu narzędzi i metod rekrutacyjnych dokonuje się ostatecznej selekcji i eliminacji.

 

 

Po dokonaniu wyboru właściwej osoby sprawdzane są jej referencje od poprzednich pracodawców, dyplomy związane z wykształceniem, inne dokumenty potwierdzające umiejętności (np. certyfikaty udziału w szkoleniach) czy choćby zaświadczenia medyczne.

 

 

Jeden z ostatnich etapów obejmuje udzielenie informacji zwrotnej wybranej osobie oraz pozostałym petentom. Jest to obecnie bardzo dobrze widziane zachowanie, dzięki któremu odrzuceni czują, że mieli szansę się zaprezentować oraz otrzymali feedback, który być może pomoże im w następnych rekrutacjach.

 

 

Dalej dochodzi do złożenia oferty danemu kandydatowi. Mogą z tego wynikać negocjacje wynagrodzenia oraz innych warunków pracy, a także ustalanie szczegółów co do stanowiska.

 

 

    Ostatnim etapem rekrutacji, jest podpisanie umowy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]