(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja – czyli skuteczność w dochodzeniu do wspólnych znaczeń na drodze wzajemnej wymiany informacji. Słowo ,,komunikacja’’ pochodzi z łaciny: communicare (czynić wspólnym), comunis (wspólnota). Efektywna komunikacja skutkować będzie skuteczną pracą zespołu oraz gładkim przebiegiem realizacji obowiązków.

 

Wpływ efektywnej komunikacji na zespół

Efektywna komunikacja.

Proces komunikacji wpływa na efektywność realizowanych zadań, a także zaangażowanie wkładane w pracę i zadowolenie z niej osiągane. Typ komunikacji zależy od kultury danej organizacji, niemniej zawsze ceniona jest otwartość, która buduje atmosferę zaufania, współpracy i życzliwości. Należy przy tym pamiętać, że im więcej osób, tym więcej powstaje kanałów komunikacyjnych, które tworzą się na zasadzie ,,każdy z każdym’’. Przykładowo – między trzema osobami będą to tylko trzy kanały, między czterema – sześć, a pomiędzy pięcioma osobami – aż dziesięć kanałów! To również jest wskazówka obrazująca potrzebę świadomego zarządzania komunikacją, wraz ze wzrostem liczby osób zaangażowanych. Szczególnie może być to przydatne w sytuacji, kiedy współpracę zaczynają osoby, które wcześniej się nie znały.

 

Zarządzanie komunikacją – jak efektywnie komunikować się z zespołem?

Planując komunikację trzeba zwrócić uwagę na umiejętności interpersonalne osób uczestniczących w procesie oraz dostosować do tego komunikaty wysyłane w ich stronę. Warto zastanowić się, kto powinien otrzymywać dane informacje pierwszy oraz w jaki sposób chcemy je przekazać – może być to tradycyjna droga, czyli twarzą w twarz, ale też mailowa, ,,pantoflowa’’ (przez osobę trzecią) itp. Do podstawowych rzeczy należy jasne i obrazowe wyjaśnienie zasad, które będą obowiązywać zespół (na przykład podczas realizacji projektu) – jakie działania są wymagane, które będą premiowane, a które są niedopuszczalne. Jednocześnie członkowie zespołu muszą wiedzieć, że nie ma odstępstw od reguły (chyba, że chodzi o wyjątkowy przypadek, kiedy nie możemy postąpić inaczej).

Warto zachęcić podległe osoby do mówienia o swoich obawach, sprzeciwach czy obiekcjach – niekiedy świeże spojrzenie na sprawę potrafi otworzyć oczy, kiedy sytuacja ugrzęzła w jednym miejscu. Stosowanie pochwał będzie motywujące dla jednostek i zespołu jako całości, pod warunkiem, że nie wyróżnia się cały czas tylko jednej osoby. Dobrze jest poinformować zespół, aby w przypadku konfliktów zgłaszał się do lidera grupy, który będzie pośredniczył w jego rozwiązaniu – najważniejsze decyzje najlepiej podejmować na żywo, kiedy każdy może się wypowiedzieć. Przeprowadzanie takiego procesu online wprowadzi wiele niejasności i, być może, rozczarowania z powodu braku aktywnego uczestnictwa.

 

Efektywna komunikacja – podsumowanie

Efektywna komunikacja jest jednym ze środków udanej pracy zespołu. Powinna być prowadzona przez doświadczonego lidera, który czuwać będzie nad jej przebiegiem, gdyż dobre porozumienie pracowników to już połowa sukcesu.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]