(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Rozwiązywanie konfliktów w zespole – w pracy zespołowej niemal nie do uniknięcia jest pojawienie się jakiegoś konfliktu. Oznacza on niezgodność dążeń dwóch lub większej liczby osób pod kątem poglądów, wykonywania obowiązków i innych rzeczy, jeśli mamy na myśli konflikt w miejscu pracy.

Do głównych przyczyn powstawania konfliktów należą: różnice kulturowe, różnice światopoglądu, inne cele i potrzeby ich zaspokajania, brak komunikacji lub niewłaściwa komunikacja, podział dóbr, zależność od kogoś lub czegoś, zbytnie uogólnianie.

 

5 skutecznych metod na rozwiązywanie konfliktów w zespole

Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Eliminacja sporów opiera się na dobrej znajomości trybów funkcjonowania przejawianych w konflikcie oraz stosowaniu metod ich rozwiązywania:

Styl bierno-egocentryczny charakteryzuje się wycofaniem, przejawianiem napięcia, unikaniem konfrontacji, objawia się w sytuacjach, w których dla jednostki przedmiot konfliktu jest szczególnie ważny.
 
Styl bierno-otwarty (łagodzenie) oznacza postępowanie zgodnie z wolą drugiej strony konfliktu przy nieuwzględnianiu własnego stanowiska. Opiera się na zminimalizowaniu eskalacji sporu.
 
Styl aktywno-egocentryczny (konkurencja) to nastawienie do konfliktu jako rozgrywki – którą można wygrać albo przegrać. W celu zwiększenia własnych korzyści jednostka używa wielu środków. Styl ten wiąże się z demonstrowaniem siły i dominacji.
 
Styl średnio aktywny i średnio egocentryczny sprawdza się szczególnie dobrze w sytuacjach, gdy obie strony konfliktu są silne i zdeterminowane. Styl ten opiera się na utracie części korzyści, kosztem zdobycia innych oraz na równym podziale dóbr. Można go porównać do kompromisu.
 
Styl aktywno-otwarty jest najlepszym scenariuszem postępowania podczas konfliktu, niemniej wymaga, aby obydwie strony były równie zaangażowane i otwarte na podjęcie współpracy. Uczestnicy takiego sporu zakładają, że z każdej sytuacji da się znaleźć wyjście oraz dbają, aby wszyscy byli zadowoleni – zarówno oni sami, jak i przeciwna strona.

Umiejętność negocjacji i stosowania perswazji, jako asy w rękawie lidera zespołu

 

W procesie rozwiązywania konfliktów pomoże prowadzenie negocjacji oraz skuteczne stosowanie perswazji. Oba te zjawiska wiążą się z umiejętnością właściwego doboru argumentów, które możemy podzielić na: emocjonalne, logiczne, oparte na wiedzy i doświadczeniu. Stosowanie argumentacji emocjonalnej uznaje się za mało skuteczne oraz sprzyjające wybuchom emocji podczas sporu, czego w miejscu pracy chcemy uniknąć, dążąc do jak najbardziej rzeczowego rozwiązania. Ważne, aby pamiętać o kilku zasadach argumentacji: przechodźmy od argumentów prostych do bardziej złożonych, im większa różnorodność tym lepiej, obalajmy cudze argumenty po kolei i w sposób ustrukturyzowany.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]