(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zasady pracy w zespole

Zasady pracy w zespole – zgodny zespół pracowników to jedna z podstawowych komórek firmy, która ma niebagatelne znaczenie dla jej funkcjonowania. Często podczas procesu edukacji nie kładzie się wystarczającego nacisku na naukę pracy zespołowej, a właśnie taka forma jest chętnie wykorzystywana przez przełożonych do realizacji wyznaczonych zadań.

 

Przyjrzyjmy się zasadom zgodnej pracy zespołowej.

Zasady pracy w zespole.

Jedną z nich jest efektywna komunikacja – to ona warunkuje dobre porozumiewanie się między członkami, którzy wzajemnie się słuchają i szanują, a także biorą pod uwagę cudzy punkt widzenia, który uważają za równie ważny co swój.
 .
Ważną zasadą jest posiadanie wspólnego celu – bez tego zespół nie miałby sensu istnieć. Istotne jest, aby wszyscy uczestnicy rozumieli zadanie przed jakim stoją w ten sam sposób i aby ich wspólna wizja dążenia do jego zrealizowania była podobna, ponieważ duże różnice w jego postrzeganiu mogą powodować niepotrzebne konflikty.
 .
W ten sposób możemy przejść do kolejnej zasady, czyli umiejętności rozpoznawania oraz rozwiązywania konfliktów, którym powinna towarzyszyć asertywność pracowników. Oprócz tego zaufanie pokładanie w innych współpracownikach stanowić będzie podstawę do rozwiązywania sporów.
 .
Z powyższą regułą wiąże się kolejna, czyli ustalenie zasad współpracy. Określają one sfery, w ramach których działa grupa. Mogą być zrealizowane w formie regulaminu bądź ustnie ustalonych punktów, które prowadzić będą zespół w procesie wykonywania zadania.
 .
Wartością, która powinna być obecna w każdym zespole jest możliwość realizacji swojego potencjału osobom, które uczestniczą w pracy. Każdy ma określone predyspozycje, które wnoszą coś do zadania – odkrycie ich i wykorzystanie będzie cenne zarówno dla osoby, jak i całej grupy.

 

Zasady pracy w zespole – jakie korzyści płyną z ich przestrzegania?

Przestrzeganie powyższych reguł powinno skutkować zbudowaniem zespołu, który ceni swoich członków. Spójna grupa powinna się odznaczać otwartą wymianą zdań, której towarzyszy kreatywność. Poczucie przynależności jest czymś, co spaja zespół i pozwala mu lepiej się komunikować, co przekłada się na efektywniejsze dążenie do celu. Towarzyszyć temu powinna realizacja własnego potencjału oraz umożliwienie jego realizacji innym osobom. Z kolei poniższe zachowania mogą być symptomami, że jakieś zasady pracy zespołowej są zaniedbywane. Będzie to na przykład bardzo duża rywalizacja (która nie jest przecież wskazana przy pracy grupowej), wolne tempo dochodzenia do celu, różne dążenia poszczególnych jednostek grupy, nadmierny indywidualizm i chęć wykonywania zadań w całkowicie niekonwencjonalny sposób.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]