(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Współpraca w zespole

Współpraca w zespole – jest to niezwykle ważny proces, do którego zespół powinien dążyć podczas pracy, a nad którym team lider powinien sprawować opiekę i dbać, aby przebiegał on gładko i przy jak najmniejszych zakłóceniach. Spróbujmy przyjrzeć się głębiej, czym jest sama współpraca.

 

Współpraca sposobem na konflikt?

Współpraca w zespole.

Współpraca na ogół kojarzy się z porozumieniem, wsparciem, dążeniem do wspólnego celu, jednak nie wszyscy wiedzą, że stanowi jedną z pięciu postaw, które można przyjąć podczas… konfliktu. Pozostałe zachowania to: unikanie, dostosowanie, rywalizacja i kompromis. Wszystkie pięć postaw umieszczonych jest w różnych miejscach na przecięciu dwóch wymiarów: troski o interes własny oraz troski o interes drugiej osoby. Współpraca zlokalizowana jest na krańcach obu wspomnianych wymiarów. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to wykazywanie dużej troski zarówno o interesy własne, jak i cudze, gdzie żadna ze stron nie traci, lecz zyskuje, dzięki połączeniu sił w dążeniu do celów. Współpracę łatwo pomylić z kompromisem, który – pomimo podobieństwa – różni się tym, że podczas jego zawarcia każda ze stron musi coś poświęcić, aby razem dojść do wspólnego rozwiązania.

 

Zastosowanie współpracy – w pracy zespołu

Współpraca jest więc maksymalizacją zysków obu stron. Może oznaczać porzucenie dotychczasowych planów i wiązać się z twórczym poszukiwaniem całkowicie nowego rozwiązania, które w pełni będzie odpowiadać nam oraz partnerowi. Współpraca wymaga oddalenia własnej perspektywy w celu znalezienia nowego spojrzenia, wspólnego dla obu stron. Jest ona najskuteczniejszą metodą działania dwojga lub większej liczby osób, gdyż wymaga porzucenia dotychczasowych konfliktów, ponieważ trwanie w nich uniemożliwi dalsze działanie. Ta postawa będzie najlepszym sposobem pracy, kiedy obie strony są silnie zaangażowane w sprawę oraz pozostają w stałej relacji, czego idealnym przykładem jest zespół pracowniczy.

 

Współpraca w zespole, a czynniki z nią wiążące się

Współpraca zespołowa wiąże się z: dyskusjami z drugą stroną w celu wypracowania wspólnego stanowiska; staraniami, aby rozwiązać problemy wszystkich stron uczestniczących; aktywnym szukaniem rozwiązania satysfakcjonującego każdą osobę; staraniami dokładnego zrozumienia stanowiska pozostałych stron.

 

W celu jeszcze lepszego rozumienia, czym jest współpraca, należy podejść do pracy zespołowej, jak do tzw. gry o sumie niezerowej. Oznacza to, że rozwiązanie konfliktu/zakończenie projektu itp. nie jest sytuacją, która zawsze musi się skończyć wynikiem wygrany-przegrany, lecz wygrany-wygrany. Jest to podejście, zgodnie z którym każda ze stron coś zyskuje, wskutek mądrze przeprowadzonego procesu działania. .


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]