(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zespół pracowników

Zespół pracowników – oznacza niewielką liczbę osób, które mają wspólny cel do zrealizowania oraz przejmują odpowiedzialność za dążenie do owego celu. Najczęściej osoby takie pracują pod kierownictwem przełożonego lub team leadera, który dowodzi podejmowaniem najważniejszych decyzji. W celu lepszego zrozumienia funkcjonowania zespołu przyjrzyjmy się cyklowi życia zespołu, który można podzielić na pięć etapów.

 

Zespół pracowników – 5 etapów cyklu życia zespołu

Zespół pracowników.
 

Formowanie się – Następuje przydzielanie ról, postęp pracy jest niewielki, członkowie na tym etapie czują często skrępowanie, ich wzajemna komunikacja odznacza się sztywnością i formalnością.
   
Wzburzenie – Jest to faza największych konfliktów i powstawania niespójności, może ujawnić się niezadowolenie z kierownika zespołu lub innych jego członków, współpraca uczestników dopiero dopasowuje się do siebie, następuje wiele prób rozwiązania zaistniałych problemów, faza ta cechuje się dużym występowaniem żywych dyskusji i negocjowania działania, występują pierwsze rezultaty wspólnej pracy, a tym samym sukcesy.
   
Normalizacja – Zespół wchodzi w dojrzały etap, współpraca normuje się, członkowie zaczynają się do siebie dostosowywać, mogą powstać pierwsze relacje koleżeńskie, wzrasta zaufanie oraz wzajemne udzielanie pomocy, pojawia się swoboda oraz skupienie na osiągnięciu wcześniej opracowanego celu.
   
Działanie – Tempo pracy staje się wysokie, praca jest efektywna, skupienie na celu jest najwyższe w porównaniu do pozostałych etapów.
   
Zakończenie – Dopinanie ostatnich szczegółów, zamykanie etapów zadania, podsumowywanie działania, niekiedy występuje żal po zakończonej współpracy, pojawia się też ekscytacja nowymi wyzwaniami.

 

Zarządzanie zespołem, klika cennych wskazówek

Wartościowy zespół pracowników składa się ze zróżnicowanych jednostek, które dzięki mądremu przewodzeniu wzajemnie się uzupełniają. Niezbędna w takim zespole jest dobra komunikacja zarówno na drodze pracownik-pracownik, jak i pracownik-kierownik. Podział obowiązków powinien być sprawiedliwy – nie ma nic gorszego niż osoba, która została godnie wynagrodzona lub pochwalona, a w rzeczywistości niewiele wniosła do projektu – tego typu sytuacje łatwo psują atmosferę w zespole oraz niekorzystnie wpływają na działanie zespołowe, budując nieufność i poczucie niesprawiedliwości. Na efektywność wspólnie działającej grupy pracowników wpływa skuteczne oddzielenie życia zawodowego od prywatnego. Jeżeli pracownicy mają możliwość odcięcia się od obowiązków, będą bardziej wydajni i skupieni na pracy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]