(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Lider zespołu

Lider zespołu – Inaczej zwany ,,team liderem’’, jest osobą, która przewodzi grupie pracowniczej. Zajmuje się wyznaczaniem celów zarówno bieżących, jaki i długofalowych. Jest odpowiedzialny za pracowników przed kierownikami wyższego szczebla. Do lidera mogą należeć zadania takie jak ocenianie pracowników, motywowanie ich do pracy (przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższej wydajności działania swojego zespołu). Odpowiada on za podział zadań, realizację różnych projektów oraz nadzór nad ich przebiegiem. Stanowisko takie wiąże się zatem z bardzo dużą odpowiedzialnością oraz liczbą obowiązków, dlatego też liderem często zostaje osoba, która posiada staż w danej firmie, a tym samym wiedzę na temat jej funkcjonowania – z tego względu proces rekrutacji na to stanowisko odbywa się nierzadko w formie rekrutacji wewnętrznej.

 

Cechy i umiejętności, jakie powinien posiadać odpowiedzialny i skuteczny lider zespołu!

Lider zespołu.

Dobry lider zespołu powinien odznaczać się szeregiem cech, które sprawią, że będzie skutecznym przewodnikiem innych osób. Należą do nich chociażby wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, które odpowiadają za skuteczną komunikację interpersonalną, ta z kolei jest niezbędna do właściwej organizacji pracy zespołu jako całości. Innymi słowy wysoka inteligencja emocjonalna to bardzo pożądana cecha na takim stanowisku. W związku z tym, że zadaniem lidera jest przewodzenie grupie, musi on odznaczać się nastawieniem na współpracę, nie rywalizację, a co za tym idzie – umieć słuchać innych osób i ich pomysłów – nie zawsze nasz sposób widzenia problemu jest najbliższy prawdzie. Równie ważna jest umiejętność rozwiązywania konfliktów na bieżąco – nie ma nic gorszego, jak opóźnianie pracy z powodu prywatnych zatargów. Wiąże się z tym także wysoka tolerancja, ale nie na nieróbstwo, lecz na podwładnych. Lider zespołu to ostatnia osoba, którą powinno się posądzić o dyskryminowanie innych ze względu na czynniki niezwiązane z pracą, jak np. kolor skóry, wyznawana religia, styl życia itd. Skuteczny lider potrafi monitorować na bieżąco postępy pracy, co wiąże się z wielozadaniowością – podczas realizowania projektu nieraz dojdzie do sytuacji, kiedy kilka spraw będzie wymagało kontrolowania ich wszystkich naraz. Tym samym dobrze sprawdzi się taka cecha, jak odporność na stres, a nawet preferencja bycia w ciągłym ruchu, kiedy to cały czas trzeba kontaktować się z wieloma osobami oraz kontrolować obowiązki nie tylko swoje, ale też cudze.

Można wyciągnąć wniosek, że dobry lider zespołu odznacza się cechami głównie ekstrawertycznymi. W dużej części jest to prawda, szczególnie w dużych korporacjach, gdzie tempo funkcjonowania jest naprawdę wysokie. Inaczej może być natomiast w małych firmach, w których takie cechy nie muszą być aż tak potrzebne, ze względu na wolniejsze wykonywanie obowiązków.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]