(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Praca w zespole

Praca w zespole – kiedy mamy do czynienia z dwojgiem lub większą liczbą osób, każda z nich może przyjąć jedną z postaw, które typowe są dla dochodzenia do rozwiązania oraz realizowania celów. Do tych zachowań należą: unikanie, dostosowanie, rywalizacja, kompromis i współpraca.

 

Charakterystyka poszczególnych zachowań w grupie.

Praca w zespole.

Unikanie

Unikanie polega na rezygnacji z konfrontacji; wycofywaniu się; odwlekaniu rozwiązania sprawy; jest to zdanie się na los, które jest przeciwne podejmowaniu aktywnych działań; wiąże się z odwracaniem uwagi od spraw budzących spory.

 

Dostosowanie

Dostosowanie jest inaczej ignorowaniem własnego interesu, czasami ,,dla świętego spokoju’’; to zgadzanie się na działania drugiej strony i niepodejmowanie aktywnych działań własnych; jest związane z uleganiem namowom innych; czasami może oznaczać poddanie się cudzej decyzji, aby w przyszłości druga osoba spełniła naszą wolę.

 

Rywalizacja

Rywalizacja stanowi maksymalizację własnych interesów, a tym samym ignorowanie cudzych; równoznaczna jest często z przekonaniem o bezsensowności racji drugiej strony; wiąże się z wywieraniem nacisku na przeciwnika i narzucaniem swojej woli, co skończyć się ma ustępstwem innej osoby.

 

Kompromis

Kompromis to częściowa rezygnacja ze swojego interesu – co robią też pozostałe strony – aby względnie wszyscy byli zadowoleni z rezultatu; każdy dostaje część, ale nie wszystko; zwykle jest to rozwiązanie tymczasowe, stosowane w przypadku dużego napięcia między stronami, kiedy konieczne jest podjęcie jakichś kroków; to częściowe ustępstwo; często myli się kompromis ze współpracą.

 

Współpraca

Współpraca polega na rezygnacji ze swoich zamierzeń w celu znalezienia innego rozwiązania uwzględniającego interesy wszystkich stron uczestniczących; to najbardziej twórcze dążenie do celu oparte na dyskusjach, poszanowaniu i zrozumieniu punktu widzenia drugiej osoby.

 

Współpraca popłaca!

Praca w zespole może przebiegać wedle powyższych scenariuszy, niemniej należy dążyć do tego, aby przybierała ona postać współpracy, gdyż jest to najkorzystniejsza wersja skutkująca zachowaniami, które prowadzą do maksymalizacji celów każdej strony. Mądre zarządzanie ma na celu organizowanie pracy właśnie w ten sposób – jest to tym ważniejsze, im więcej osób liczy zespół, ponieważ każdy wprowadza własne spojrzenie na przedmiot pracy. Sprzeczne wizje mogą rodzić konflikty, warto więc zapoznać pracowników z powyższymi pięcioma postawami. To pomoże w znalezieniu wspólnego rytmu różnym jednostkom, które prezentują odmienne style pracy, tempo wykonywania obowiązków czy mają skłonności do nadmiernego wchodzenia w jedną z czterech postaw: unikania, dostosowania, rywalizacji czy kompromisu.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]