(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Jak zarządzać zespołem

Jak zarządzać zespołem? – zarządzanie zespołem będzie się przejawiało we względnie trwałych i powtarzalnych metodach oddziaływania na zespół, co służyć ma realizacji celów organizacji, w ramach której zespół funkcjonuje. Skuteczne zarządzanie jest wynikiem znajomości swojego zespołu oraz dobraniem odpowiednich metod zarządzania.

 

Zarządzanie zespołem – czyli odpowiedzialny lider i odpowiednie motywowanie pracowników

Jak zarządzać zespołem?.

W idealnej sytuacji zespół powinien być jednomyślny, jego członkowie powinni mieć cele pokrywające się z celami organizacji, a ich motywacja nigdy nie powinna spadać. Wiemy jednak, jak to wygląda w rzeczywistości. Dlatego pierwszą ważną rzeczą jest lider zespołu, który poprowadzi go przez pracę i będzie główną osią decyzyjną, wyznaczającą kierunek działaniom całej grupy. Zmienną motywację członków można ustabilizować poprzez redukcję monotonii w pełnionych obowiązkach. Niech będzie to włączenie pracowników w większe decyzje, a być może przetasowanie zadań między jednostkami (jeśli to możliwe). Takie kroki działają szczególnie na osoby, którzy chcą się rozwijać zawodowo. Oprócz tego motywowanie innymi dodatkami, jak pakiety zdrowotne, karty sportowe, premie czy wyjazdy integracyjne powinno zwiększać zaufanie pracownika do firmy oraz działać na zasadzie wzajemności ,,skoro firma daje mi coś ważnego, ja odwdzięczę się jej tym samym’’.

 

Zarządzanie poprzez jakość (TQM) a zarządzanie poprzez cele (MBO)

Możemy wyróżnić różne koncepcje zarządzania, a wśród nich: zarządzanie poprzez jakość (ang. Total Quality Management, TQM) oraz zarządzanie poprzez cele (ang.  Management By Objectives, MBO). Zarządzanie poprzez jakość polega na skupieniu się na pracownikach jako elementach pracujących na sukces firmy. To wspieranie ich w nawet najdrobniejszych aspektach doskonalenia się, z założeniem, że nawet najmniej widoczne zmiany wpływają na całokształt. Zgodnie z TQM oczekiwane zmiany dla organizacji pojawiają się w dłuższej perspektywie. Ważne jest dbanie o organizację pracy, sprawne zarządzanie produkcją oraz odpowiedzialność za społeczne konsekwencje działalności firmy. Zarządzanie poprzez cele, MBO, to z kolei skupienie się na skutecznej pracy osób ze szczebla kierowniczego, aby poprawnie monitorowały one pracę podwładnych i na bieżąco korygowały błędy. To także określenie nadrzędnego celu przedsiębiorstwa i praca ku jego realizacji, czyli jasność priorytetów. Pomocne jest ułożenie celów w hierarchii i dbanie, by cele pracowników były spójne z celami organizacji.

 

Zarządzanie zespołem może nastręczać wiele trudności, jednak znajomość jego dynamiki jest asem w rękawie dobrego lidera. Określenie, która z metod: czy zarządzanie poprzez jakość (TQM), czy zarządzanie poprzez cele (MBO) będzie skuteczna w przypadku naszego zespołu, pozwoli na ustalenie dalszej strategii postępowania z grupą. Zwrócenie się w stronę potrzeb pracowników zawsze będzie dobrze widziane i podniesie motywację do wykonywania pracy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]