(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ćwiczenia na komunikację w grupie

Ćwiczenia na komunikację w grupie – podstawą dobrej pracy zespołu pracowników jest jego skuteczna komunikacja. Należy ona do tak zwanych ,,umiejętności miękkich’’, jednak praca nad nią nie może być pomijana. Ćwiczenia komunikacyjne nie muszą być przykrym obowiązkiem, lecz świetną zabawą, która jednocześnie zintegruje zespół i pozwoli jego członkom poznać się lepiej.

 

Dobre przygotowanie to podstawa!

Ćwiczenia na komunikację w grupie.

Profesjonalne przygotowanie do ćwiczeń obejmuje stworzenie konspektu, który zawiera nazwę warsztatów, krótki opis tematyki, opis grupy docelowej, termin i miejsce przeprowadzenia spotkania, cele końcowe (co chcemy zrealizować podczas trwania ćwiczeń). Każdy dzień powinien być poprzedzony krótkim wprowadzeniem, pod którym umieszczone są ćwiczenia (opis oraz cel). Ważne, aby ćwiczenia rozpocząć od ustawienia krzeseł/foteli itp. na planie okręgu, tak aby każdy z uczestników widział wszystkich pozostałych oraz aby członkowie grupy postawieni byli w sytuacji, gdzie każdy jest w równej pozycji względem innych – to dotyczy również prowadzącego, który także powinien usiąść ze wszystkimi. Można oczywiście poprowadzić spotkanie wedle własnego ustawienia przestrzeni, niemniej wspomniany powyżej sposób jest najskuteczniejszy i ułatwia otworzenie się na różnego rodzaju komunikaty.

 

Zanim zaczniemy, jak się czujesz?

Spotkania grupowe, których celem są różne rzeczy, np. spotkania terapeutyczne, szkolenia, integracja szkolna, często rozpoczynają się od opisania poziomu energii uczestników lub opisania przez nich nastrojów, w których się znajdują. Taki mały zabieg sprawia, że uczestnicy na chwilę skupiają się na sobie , aby dowiedzieć się z jakim ,,nastawieniem’’ przybyli na ćwiczenia – jest to również ważna informacja dla innych, np. brak uśmiechu u danej osoby mógłby spowodować, że jej kolega pomyśli, iż jest przez nią nielubiany – dzięki temu ćwiczeniu wie od razu, że znajomy nie uśmiecha się, ponieważ ma kiepski dzień.

 

Reguły to klucz do sukcesu

Podczas przebiegu ćwiczeń warto zaznaczyć, aby uczestnicy pamiętali, żeby słuchać osoby mówiącej, nie przerywać oraz nie oceniać cudzych poglądów – takie rzeczy wydają się być oczywiste, jednak w praktyce nie zawsze to tak wygląda. Dlatego też ustalenie tego na początku spotkania zagwarantuje biorącym udział osobom poczucie bezpieczeństwa oraz wprowadzi atmosferę życzliwości i otwartości na drugiego człowieka.

 

Co dalej? Skąd czerpać inspiracje i wiedzę o ćwiczeniach na komunikację w zespole?

Powyższe porady stanowią podstawową wiedzę na temat ćwiczeń komunikacyjnych oraz pokazują, jak rozpocząć tego typu spotkanie. Literatura, Internet czy specjalnie przeszkolone w tym celu osoby (np. psychologowie, pedagodzy, osoby z działów HR) są kopalnią wiedzy na temat ćwiczeń, jakie można zastosować na spotkaniach dotyczących lepszej komunikacji – warto poszukać w tych miejscach i u tych osób inspiracji do przeprowadzenia spotkania lub zlecić przeprowadzenie warsztatów profesjonaliście.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]