(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia Unijne

Uczestnictwo w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych to przede wszystkim doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Coraz częściej rozwój poprzez udział w szkoleniach traktowany jest niemalże jako obowiązkowa część kariery. Wiele osób poszukuje szkoleń unijnych, które są coraz szerzej dostępne. Ich niewątpliwą zaletą jest to, iż w znacznej większości są finansowane w całości ze środków Unii lub cześciowo ze środków UE (fundusze unijne na lata 2014-2020). Niezależnie od sposobu finansowania, wiele szkoleń unijnych, to również po prostu szkolenia związane z tematyką projektów unijnych, ich rozliczaniem, realizacją, czy księgowaniem.

Szkolenia unijne 2020 – do kogo są kierowane?

Szkolenia unijne to z każdym rokiem rosnąca ilość możliwości. Najczęściej programy szkoleń są opracowywane tak, aby aktywizować osoby pozostające długo bez pracy, osoby z niepełnosprawnościami lub dotyczą wyrównania szans i niedyskryminacji. Niekiedy szkolenia kierowane są do osób zamieszkałych na określonych terenach. Więcej na temat aktualnego dofinansowania szkoleń i regionów które mają wsparcie z EFS, KFS i BUR, publikujemy na tej stronie.

Szkolenia EFS i szkolenia jak pisać wnioski unijne

Szkolenia unijne dają możliwość nabycia nowej wiedzy nie tylko dla osób indywidualnych. Często projekty kierowane są także do firm, dzięki czemu mogą one podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Oczywiście, zazwyczaj są określone dość dokładne warunki dotyczące tego, jakie firmy mogą z unijnych szkoleń skorzystać (małe, średnie czy duże przedsiębiorstwa). Często także można wystąpić o sfinansowanie z pieniędzy UE określonego szkolenia, szczególnie gdy umożliwia to znalezienie pracy.

Niezależnie od ogólnej tematyki związanej z finansowaniem szkoleń, wiele szkoleń unijnych, po prostu dotyczy takich tematów jak: szkolenia jak pisać wnioski unijne, właściwe rozliczanie projektów unijnych, unikanie błędów w projektach unijnych, sposoby rozliczania projektów unijnych czy kontrola i audyt projektów unijnych. Szkolenia głównie dotyczą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najbardziej popularne szkolenia fundusze unijne

Szkolenia które mogą być dofinansowane ze środków unijnych dotyczą całego spektrum tematów i realizowane są w bardzo wielu dziedzinach. Często organizowane są kursy mające na celu poprawę znajomości języków czy obsługi komputera. Niezwykle wiele szkoleń dotyczy także prowadzenia biznesu pod różnymi kątami, na przykład skutecznych negocjacji czy znajomości prawa podatkowego. Dzięki temu są przydatne zarówno dla osób zatrudnionych, poszukujących pracy czy też tych, którzy prowadzą własną działalność.

Masz pytania związane ze szkoleniami unijnymi? Chciałbyś skorzystać z oferty? Nie czekaj, wypełnij formularz lub napisz do nas!

[kkstarratings]