(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne charakteryzują się podpisaniem odpłatnej umowę pomiędzy podmiotem publicznym a wykonawcą. Jej przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub przykładowo roboty budowlane. W dobie szeroko rozwiniętej działalności w tym zakresie posiadanie szerokiej oraz jasno sprecyzowanej wiedzy jest niezwykle istotne. Osoby pracujące w tej branży mogą rozwijać się poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach dotyczących zamówień publicznych.

Dla kogo skierowane są szkolenia z zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne stanowią bardzo ważny element finansów publicznych. Do stosowania przepisów w tym zakresie zobowiązane są wszystkie podmioty sektora finansów publicznych. Ponadto są obowiązkowe dla wielu podmiotów o podobnym charakterze, które to są kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów.

Szkolenia są dedykowane zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tym obszarze jak i dla osób pragnących doskonalić dotychczasowe umiejętności. W tego typu szkoleniach często biorą udział pracownicy różnorodnych instytucji oraz przedsiębiorstw zajmujących się zagadnieniami prawa zamówień publicznych.

Czego uczą szkolenia z zamówień publicznych?

Uczestnictwo w szkoleniach pozwala szczegółowo zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje obowiązujące w naszym kraju prawo zamówień publicznych. Doświadczeni trenerzy wyjaśniają kursantom w jakich sytuacjach można je stosować oraz w jaki sposób należy interpretować obowiązujące przepisy. Nabycie szerokiej wiedzy w tym zakresie pozwala unikać popełniania błędów podczas sporządzania umów.

Szkolenia są prowadzone są w oparciu o obowiązującą ustawę dotyczącą prawa zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów oraz sądów powszechnych.

Szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników

W zależności od potrzeb często organizowane są szkolenia szczegółowo opisujące problematykę związaną z wybranymi zagadnieniami ustawy. Ponadto nie brakuje ofert szkoleń ogólnych, które całościowo omawiają zagadnienia z zakresu szeroko pojętej dziedziny zamówień publicznych.

Niezwykle ważnym elementem szkoleń są ćwiczenia praktyczne oraz szkolenia organizowane w postaci zajęć w małych grupach. Zawsze prowadzone są ciekawe dyskusje, a trenerzy fachowo odpowiadają na wątpliwe pytania kursantów. Nie brakuje też podawania licznych przykładów do poszczególnych punktów programu. Ponadto trenerzy proponują ciekawe rozwiązania problemów poruszanych przez uczestników.

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z tej dziedziny. Wielu z nich jest autorami licznych publikacji i programów szkoleniowych dotyczących zamówień publicznych. Zdobyta wiedza jest niezwykle cenna i zawsze jest przydatna w pracy zawodowej.

Masz pytania związane ze szkoleniami z zamówień publicznych? Chciałbyś skorzystać z oferty? Nie czekaj, wypełnij formularz lub napisz do nas!

[kkstarratings]