(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia pedagogiczne

W polskim systemie oświatowym przygotowanie pedagogiczne oznacza nabycie umiejętności zapewniających prawidłowe nauczanie oraz sprawowanie opieki w oświacie. Ogromną wiedzę w tym zakresie powinien posiadać każdy pracownik placówki oświatowej. W celu jej poszerzenia niezbędne są szkolenia pedagogiczne.

Pedagog to niezwykle odpowiedzialny zawód. To od nauczyciela zależy, czy wychowankowie zostaną dostatecznie przygotowani do ważnych wyzwań, które czekają na nich w dorosłym życiu. Zatem powinien on być dobrze przygotowany do wykonywania swej codziennej pracy.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia pedagogiczne?

Co prawda teoretyczne wiadomości pedagogiczne kadra oświatowa nabywa już podczas studiów wyższych. Jednak czasem okazuje się że wiedza ta nie wystarcza, aby być dobrym pedagogiem. Tymczasem szerokie kompetencje decydują o tym, czy pedagog będzie autorytetem dla wychowanków oraz czy uda mu się odnieść sukcesy dydaktyczne.

Prowadzimy działalność na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry administracyjnej i kierowniczej różnorodnych szkół i placówek oświatowych. Szkolimy pracowników organów nadzorujących placówki oświatowe.

Jakie umiejętności pozwalają nabyć szkolenia pedagogiczne?

Profesjonalne szkolenia pedagogiczne pozwalają nabyć niezbędne umiejętności, kompetencje komunikacyjne oraz dowiedzieć się w jaki sposób zadbać o właściwą autoprezentację. Każdy pedagog może nabyć wiedzę na temat efektywnego zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem w czasie wykonywania codziennych obowiązków.

Aktywne uczestnictwo w szkoleniach pedagogicznych pozwala nabyć niezbędnych umiejętności dydaktyczne przygotowujące do pracy w szkole oraz do nauczania pozaszkolnego. Szkolenia te są prowadzone przez doświadczonych trenerów, a zdobyta wiedza zawsze przydaje się w pracy zawodowej.

Masz pytania związane ze szkoleniami pedagogicznymi? Chciałbyś skorzystać z oferty? Nie czekaj, wypełnij formularz lub napisz do nas!

[kkstarratings]