(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia prawne

Do kogo kierujemy szkolenia prawne?

Szkolenia prawne przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, czy prawa gospodarczego. Co roku nowelizowane są przepisy kodeksu pracy, dlatego każdy przedsiębiorca, w ramach prowadzonej działalności musi być zaznajomiony z wprowadzonymi zmianami. Szkolenia prawne mogą dotyczyć również działalności gospodarczej prawników i wszelkich aspektów z tym związanych. Jednocześnie w szkoleniach prawnych mogą uczestniczyć pracownicy organów publicznych.

Szkolenia prawne – czego dotyczą?

Szkolenia prawne obejmują szerokie spektrum tematów. Dzięki nim można zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą kompetencji i odpowiedzialności prawnej członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych. W ten sposób można zabezpieczyć interesy zarówno właścicieli, jak i współudziałowców. Szkolenia prawne mogą dotyczyć także prawa pracy, w tym obowiązków pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy, a także zasad rozwiązywania stosunku pracy. Szkolenia dotyczą także optymalizacji kosztów personalnych. Dzięki temu pracodawca dowiaduje się czy na niepracowniczych formach zatrudnienia można zyskać czy stracić. Warto również zabezpieczyć swoją firmę przed nierzetelnymi kontrahentami, uczestnicząc w szkoleniach twardych z prawa, dotyczących windykacji należności i form zabezpieczenia kredytu kupieckiego. Można także korzystać z krótkich szkoleń w formie warsztatowej, które obejmują jedno określone zagadnienie i dedykowane są do kadry zarządzającej lub pracowników danej branży. Można wybrać np. szkolenie dotyczące gospodarowaniem odpadami w praktyce, a także skorzystać ze szkolenia dotyczącego inwestycji budowlanych, które obejmuje prawo budowlane i realizację zamówień publicznych. Z kolei pracownicy organów publicznych powinni odbyć szkolenia dotyczące zamówień w projektach unijnych i sposobu przeprowadzania naboru wniosków.

Dlaczego warto brać udział w szkolenia prawnych?

Zmieniające się prawo pracy wymaga elastyczności od przedsiębiorców. Muszą wiedzieć co im się opłaca, a jednocześnie działać w granicach prawa. Dlatego szkolenia prawne są doskonałym wyborem dla kadr zarządzających, a także pracowników szczebla kierowniczego. Praca w jednostkach organów publicznych wymaga szybkiego podejmowania decyzji i znajomości bieżących przepisów. Ponadto mnogość programów unijnych rozliczanych przez samorządy sprawia, że pracownicy urzędów muszą być zaznajomieni z prawidłowym wypełnianiem wniosków, ich selekcją i oceną. Muszą potrafić również udzielać rad dotyczących tych programów. Zatem szkolenia prawne obejmujące programy unijne są niezbędnym elementem dokształcenia dla pracowników jednostek administracji publicznej je obsługujących.

Komu polecamy udział w szkoleniach prawnych?

Szkolenia prawne polecamy wszystkim osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także dla pracownikom sektora publicznego, czy udziałowców dużych firm. Dzięki znajomości przepisów prawa można uniknąć problemów i swobodnie rozwijać swoją działalność.

Masz pytania związane ze szkoleniami z zakresu prawa? Chciałbyś skorzystać z oferty? Nie czekaj, wypełnij formularz lub napisz do nas!

[kkstarratings]