(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia księgowe

Szkolenia księgowe przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, zdobyć wiedzę z zakresu księgowości, bądź też zdobyć nowy zawód. Chcąc wykonywać zawód księgowego należy posiadać certyfikację, która obejmuje odbycie szkolenia, a także praktyki, przy czym osoby z wykształceniem średnim muszą dodatkowo odbyć dwuletnią praktykę. Z kolei kandydaci z wykształceniem wyższym nie muszą zdawać egzaminu pod warunkiem, że ukończyli specjalizację księgową i trzyletnią praktykę.

Jaki zakres wiedzy obejmują szkolenia księgowe?

Na szkoleniach z księgowości i kursach rachunkowości realizowane są zadania, dzięki którym uczestników przygotowuje się do pracy w zawodzie. Tutaj poziom zaawansowania zależy od tego, czy kurs dedykowany jest do osób, które pracują już jako księgowi, czy też dla osób początkujących. Kursy doszkalające dla księgowych mogą mieć charakter otwarty i dotyczyć zmian w przepisach ordynacji podatkowej. Często bywa również tak, że przedsiębiorstwa decydują się na szkolenia zamknięte dla swoich księgowych, gdzie mają być oni wdrażani w działanie wprowadzanych programów dla księgowości, związanych z informatyzacją bądź modernizacją przedsiębiorstwa. Szkolenia dla osób, które chcą zdobyć podstawowe kwalifikacje obejmują najczęściej wykorzystywane przez firmy programy księgowe, takie jak np. Płatnik i Symfonia. Nowy księgowy na rynku pracy może mieć większe szanse na zdobycie płatnego stażu, jeśli posiada choćby podstawową znajomość tych programów. Oczywiście takie szkolenia obejmują również przepisy ordynacji podatkowej, zmiany w ustawie VAT.

Dlaczego warto regularnie uczestniczyć w szkoleniach z księgowości?

Będąc absolwentem ekonomii, bądź finansów i rachunkowości warto poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną o praktyczne umiejętności związane z rachunkowością. Tutaj niezbędny jest udział w kursach księgowych, gdyż dostęp do wielu programów księgowych wymaga posiadania NIP-u i REGON-u, a więc prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o osoby, które już pracują w księgowości, to w ich przypadku konieczne jest ciągłe doszkalanie się i aktualizacja wiedzy o nowe zagadnienia prawne i przepisy. Księgowy musi bowiem nie tylko śledzić zmiany w przepisach ordynacji podatkowej, ale również umieć je odpowiednio interpretować.

Masz pytania związane ze szkoleniami dla księgowych? Chciałbyś skorzystać z oferty? Nie czekaj, wypełnij formularz lub napisz do nas!

[kkstarratings]