(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Cechy negocjacji

Cechy negocjacji – podstawową cechą negocjacji jest to, że służą one wypracowaniu wspólnego rozwiązania dla jakiejś sprawy, oferty, produktu, usługi. Aby zaistniały negocjacje muszą w nich brać udział co najmniej dwie strony, które różnią się zdaniem na dany temat – gdyby były zgodne, nie byłoby czego negocjować.

Cechy negocjacji.

W trakcie negocjacji obie strony powinny uzyskać jakieś korzyści, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez współpracy ze względu na posiadane zasoby, które strony mogą sobie wzajemnie zaoferować. Wypracowane rozwiązanie i zyski powinny być długoterminowe oraz powinny odznaczać się uczciwością, przestrzegać norm obowiązującego prawa oraz norm moralnych. Na negocjacje ma wpływ wiele czynników, wśród których znajduje się: miejsce rozmów (powinno być komfortowe dla obu stron), cechy charakteru negocjatorów (które mają wpływ na treść rozmów oraz obrane strategie działania), to czy rozmowy odbywają się w zespołach czy jeden na jeden, uczestnictwo strony trzeciej. Dobre negocjacje cechują się posiadaniem scenariusza przez kontrahentów, który prowadzi ich przez cały proces i stanowi wskazówkę co do przebiegu rozmów.

Dobrze, aby osoby negocjujące wyróżniały się asertywnością, która konieczna jest do współzawodnictwa, rzeczowego przedstawienia własnej oferty, dochodzenia swoich praw i obrony przed manipulacją, która także pojawia się w negocjacjach. Istnieje szereg taktyk negocjacyjnych stosowanych dla uzyskania jak największych korzyści oraz mających zastraszyć partnera negocjacji. Ważna jest więc umiejętność działania w sytuacji konfliktu oraz niepoddawania się presji drugiej osoby i otoczenia. Jednocześnie negocjator nie powinien wykazywać obaw przed stawianiem niewygodnych pytań, co jest kolejnym objawem tak potrzebnej w przypadku negocjacji asertywności.

Codzienna komunikacja z innymi, sprzedaż, negocjacje, zarządzanie zespołem to sytuacje w których nieustannie kreują ludzie wzajemny wpływ lub manipulują drugą stroną. O tym jak bronić się przed manipulacjami klientów lub podwładnych możesz dowiedzieć się z naszych VIDEOKURSÓW o tej tematyce. Nawet jeżeli nie zarządzasz lub nie pracujesz w szerokim ujęciu z klientami, to warto poznać techniki obrony przed manipulacjami, bo to narzędzia potrzebne do budowania relacji bez względu na wykonywany zawód. Odwiedź KURSY.WITALNI.PL i już za chwilę rozpocznij kurs, do którego uzyskasz dostęp bez ograniczenia w czasie.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]