(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Negocjacje i rodzaje negocjacji

Negocjacje prowadzone są w różnych sytuacjach, często w odmienny sposób i wykorzystują różne modele i metody. Poniżej przedstawiamy pojęcia związane z różnymi rodzajami negocjacji, które występują w powszechnie panującej świadomości biznesowej.

Negocjacje powinny cechować się rozsądkiem, czyli:

  • obustronną korzyścią – należy analizować problem nie tylko ze swojej strony, ale także cudzego punktu widzenia;
  • uczciwością – takie powinno być ustalone rozwiązanie, a więc: powinno uwzględniać obowiązujące prawo oraz niepisane zasady moralne i obyczajowe. My z kolei, jako jedna ze stron, powinniśmy przestrzegać danych zobowiązań, co do których zdeklarowaliśmy się wobec drugiej strony negocjacji;
  • względną trwałością – umowa powinna być wszechstronnie przemyślana pod kątem nie tylko obecnych, lecz również przyszłych wydarzeń.

Negocjacje prowadzone są w różnych sytuacjach, np.:

  • Istnieje zarówno zgoda i konflikt między stronami – sytuacja taka dostarcza podstawy do prowadzenia rozmów;
  • Posiada się wystarczające kompetencje decyzyjne – nie doprowadza to do nadmiernego spowolnienia negocjacji z powodu czekania na decyzję osoby na wyższym stanowisku;
  • Posiada się przygotowanie do negocjacji – jest ono konieczne podczas prowadzenia rozmów. Odradza się wchodzenie w negocjacje przy braku umiejętności.

W tych sytuacjach lepiej wystrzegać się negocjacji:

  • Szanse osiągnięcia sukcesu są znikome – może tak być, kiedy widzimy, że przy uzyskaniu korzyści przez drugą stronę my nie zyskamy nic;
  • Emocje są zbyt wysokie, by przebieg był skuteczny – uczucia czasem biorą górę, zwłaszcza, gdy przedmiot negocjacji ma zabarwienie ideologiczne. Decyzje podejmowane pod wpływem emocji nie zawsze są racjonalne i mogą obrócić się na naszą niekorzyść;
  • Występują inne drogi do zaspokojenia naszych potrzeb – alternatywne sposoby realizacji celu mogą okazać się mniej kosztowne nie tylko pod względem finansowym. Istnienie innych opcji zmniejsza presję, która może na nas oddziaływać podczas negocjacji.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów