var dataLayer_content = {"siteID":0,"siteName":"","pagePostType":"slowniczekitem","pagePostType2":"tax-slowniczekitem","pageCategory":[],"ecomm_pagetype":"other"}; dataLayer.push( dataLayer_content );

Negocjacje i rodzaje negocjacji

Negocjacje prowadzone są w różnych sytuacjach, często w odmienny sposób i wykorzystują różne modele i metody. Poniżej przedstawiamy pojęcia związane z różnymi rodzajami negocjacji, które występują w powszechnie panującej świadomości biznesowej.

Negocjacje powinny cechować się rozsądkiem, czyli:

  • obustronną korzyścią – należy analizować problem nie tylko ze swojej strony, ale także cudzego punktu widzenia;
  • uczciwością – takie powinno być ustalone rozwiązanie, a więc: powinno uwzględniać obowiązujące prawo oraz niepisane zasady moralne i obyczajowe. My z kolei, jako jedna ze stron, powinniśmy przestrzegać danych zobowiązań, co do których zdeklarowaliśmy się wobec drugiej strony negocjacji;
  • względną trwałością – umowa powinna być wszechstronnie przemyślana pod kątem nie tylko obecnych, lecz również przyszłych wydarzeń.

Negocjacje prowadzone są w różnych sytuacjach, np.:

  • Istnieje zarówno zgoda i konflikt między stronami – sytuacja taka dostarcza podstawy do prowadzenia rozmów;
  • Posiada się wystarczające kompetencje decyzyjne – nie doprowadza to do nadmiernego spowolnienia negocjacji z powodu czekania na decyzję osoby na wyższym stanowisku;
  • Posiada się przygotowanie do negocjacji – jest ono konieczne podczas prowadzenia rozmów. Odradza się wchodzenie w negocjacje przy braku umiejętności.

W tych sytuacjach lepiej wystrzegać się negocjacji:

  • Szanse osiągnięcia sukcesu są znikome – może tak być, kiedy widzimy, że przy uzyskaniu korzyści przez drugą stronę my nie zyskamy nic;
  • Emocje są zbyt wysokie, by przebieg był skuteczny – uczucia czasem biorą górę, zwłaszcza, gdy przedmiot negocjacji ma zabarwienie ideologiczne. Decyzje podejmowane pod wpływem emocji nie zawsze są racjonalne i mogą obrócić się na naszą niekorzyść;
  • Występują inne drogi do zaspokojenia naszych potrzeb – alternatywne sposoby realizacji celu mogą okazać się mniej kosztowne nie tylko pod względem finansowym. Istnienie innych opcji zmniejsza presję, która może na nas oddziaływać podczas negocjacji.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów