var dataLayer_content = {"siteID":0,"siteName":"","pagePostType":"slowniczekitem","pagePostType2":"single-slowniczekitem","pageAttributes":["bariery-komunikacyjne","bariery-w-komunikacji","wewnetrzne-bariery-komunikacyjne","wewnetrzne-bariery-w-komunikacji","zewnetrzne-bariery-komunikacyjne","zewnetrzne-bariery-w-komunikacji"],"pagePostAuthor":"Michał","ecomm_pagetype":"other"}; dataLayer.push( dataLayer_content );

Bariery w komunikacji

Bariery komunikacyjne – bariery występują na wielu etapach komunikacji – od momentu wysłania komunikatu, po chwilę jego odbioru, a nawet niewłaściwą interpretację. Część barier jest niemożliwa do wyeliminowania i nie podlega kontroli przez strony dialogu, ale też część jest jak najbardziej możliwa do wykluczenia lub pośredniego rozwiązania.

 

Zewnętrzne bariery komunikacyjne.

Bariery w komunikacji - bariery wewnętrzne i zewnętrzne.

Przeszkody komunikacyjne mogą być całkowicie zewnętrznymi czynnikami. Hałas na ulicy trudno opanować, podobnie jak otoczenie, w którym się znajdujemy. Jednak można zmienić miejsce na bardziej ciche i spokojne, aby proces komunikacji przebiegał bez zakłóceń. Również zewnętrzną zmienną jest temperatura powietrza, ale na nią także pośrednio można wpływać tak, aby przestała być przeszkodą.

 

Wewnętrzne bariery w komunikacji.

Wewnętrznymi czynnikami niezmiennymi bądź bardzo trudno zmiennymi będą nastawienie osób uczestniczących w dialogu oraz ich przyzwyczajenia, poglądy i nawyki. Każda osoba interpretuje komunikaty w indywidualny sposób i na to nadawca nie ma już wpływu, co może być najbardziej uciążliwą barierą. Często sami nawet nie zdajemy sobie sprawy z ograniczeń pozostających w naszych umysłach. Te bariery komunikacyjne mogą być szczególnie uciążliwe, ponieważ nie są widoczne lub słyszalne, tak jak czynniki zewnętrzne związane z hałasem lub pogodą. Dlatego też najtrudniej je zidentyfikować.

 

Wewnętrzne bariery komunikacyjne, których lepiej nie lekceważyć.

Pewne czynniki mogą budzić poważne nieporozumienia między uczestnikami dialogu, np.: niedoinformowanie, uprzedzenia, przekonanie o własnej racji i niedopuszczanie rozmówcy do głosu, osądzanie. Barierą wewnętrzną będzie też różnica językowa. Jest ona do przeskoczenia poprzez naukę języków obcych lub korzystanie z pomocy tłumacza. Przeszkodą, która ma wysoką częstotliwość występowania, jest dysonans między komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi wysyłanymi przez nadawcę. Spostrzegawczy odbiorca dostrzeże taką niezgodność. Zatem aby zlikwidować tę barierę komunikacyjną trzeba ją najpierw dostrzec. Dopiero świadomość jej istnienia pozwoli ją wyeliminować.

 

Bariera komunikacyjna w mediach – szum informacyjny.

Ciekawym zjawiskiem, które może utrudniać zrozumienie komunikatów przedstawianych w mediach jest szum informacyjny. Bardzo dużo bodźców napływających do odbiorców z internetu, telewizji i reklam na ulicach tworzy kakofonię informacyjną, w której „trudno się połapać”. Przykładem niech będą serwisy informacyjne, które w przypadku wypadków lub większych tragedii nastawione są na przedstawianie krótkich, pourywanych strzępków informacji jak najszybciej. Najważniejsze stało się bycie pierwszym w prezentowaniu takich wiadomości, niekiedy nawet niepotwierdzonych i z niewiarygodnego źródła. To tworzy w odbiorcach dysonans informacyjny, występujący, w zależności od medium, gdy otrzymają różniące się od siebie informacje.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]