(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna – obejmuje cały obszar procesów komunikacyjnych zachodzących między jednostkami, grupami czy społeczeństwami. Komunikacja taka zawiera komunikaty werbalne i niewerbalne. Należy pamiętać, że obejmować będzie wzajemny aspekt komunikacji, zatem nie należy jej utożsamiać tylko z procesem wysyłania komunikatu, lecz także z jego odbieraniem i odpowiadaniem na niego. I to nie jedynie dzięki mowie, ale też słowom pisanym, reklamom, językowi ciała. W obrębie komunikacji społecznej możemy wyróżnić kilka poziomów: interpersonalny (między dwoma osobami), grupowy, międzygrupowy, organizacyjny (inaczej zwany instytucjonalnym), masowy. Na każdym z poziomów coraz więcej osób jest zaangażowanych w komunikację.

 

Komunikacja społeczna jako obszerne, stale rozszerzane pojęcie.

Komunikacja społeczna.

Komunikacja społeczna badana jest z perspektywy szeregu dziedzin: od medioznawstwa, przez psychologię, kulturoznawstwo i wiele innych, na polityce kończąc. Jako dziedzina opisuje ona komunikację międzyludzką. Ze względu na mnogość dziedzin, które zajmują się komunikacją, pojęcie to staje się nieco rozmyte i wieloznaczne. Gdyby zastosować je w rozumieniu anglojęzycznym (social communication), to komunikacja społeczna oznaczałaby komunikowanie publiczne i polityczne. Jednak w polskim rozumieniu nie są to tylko dwie wspomniane sfery.

 

Rola obrazu w komunikacji społecznej.

Obecnie można zauważyć tendencje do coraz częstszego używania obrazu, który pośredniczy w komunikacji społecznej. Zaczyna on odgrywać coraz większą rolę w przekazach medialnych, lecz także między ludźmi. Różne marki prześcigają się w tworzeniu ciekawych kampanii reklamowych, które mają przyciągnąć do siebie klientów. Podobnie dzieje się choćby z opakowaniami – ładne pudełko ma gwarantować wysoką jakość produktu, co nie zawsze idzie w parze. Czasem wręcz obraz staje się ważniejszy niż treść i to jest jedno z głównych zagrożeń komunikacji, bo promuje nierefleksyjny odbiór, nastawiony na wyłączne wartości estetyczne, nie zaś merytoryczne. Podobnie rzecz ma się w mediach tradycyjnych, które powoli tracą na popularności. Gazety rozrywkowe opierają się głównie na obrazie. Tak samo reklamy zawarte wewnątrz. Przypomnijmy sobie wygląd portali plotkarskich – one także operują obrazem jako elementem mającym najbardziej przyciągać odbiorców.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]