(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna – nazywana też PR-em wewnętrznym. Oznacza działania firmy podejmowane do wewnątrz i skierowane ku pracownikom, kierownictwu oraz ogólnie w obrębie organizacji. Istnieje wiele narzędzi, za pomocą których firma podejmuje wewnętrzną komunikację.

 

Przykłady narzędzi komunikacji wewnętrznej.

Komunikacja wewnętrzna.

Narzędzia praktykowane w komunikacji wewnętrznej to m.in.: e-maile, gazetki pracownicze, spotkania kadry czy imprezy firmowe i strona internetowa. Są to także tablice z ogłoszeniami, biuletyn informacyjny, szkolenia i inne. Część z tych narzędzi używa się również w komunikacji zewnętrznej, czyli takiej stosowanej poza firmą, która skierowana jest do klientów, konkurencji i otoczenia organizacji, a także różnych mediów. Tymi wspólnymi narzędziami są chociażby strona internetowa lub biuletyn informacyjny. W obu tych mediach mogą być zawarte ważne dla obu stron informacje. Jednak część narzędzi i działań będzie skierowana wyłącznie do pracowników. Na przykład imprezy firmowe, których celem jest integracja, a czasami ustalenie szczegółów dotyczących projektu. Szkolenia to bardzo ważny element komunikacji wewnętrznej. Służą kształceniu pracowników oraz pomagają w adaptacji szczególnie nowym osobom, które nie znają jeszcze zasad panujących w firmie i mowa tu zarówno o tych oficjalnych, jak i niepisanych

 

Komunikacja wewnętrzna – cele.

Oba typy komunikacji – wewnętrzna i zewnętrzna – mają utrzymać pozytywny wizerunek firmy wewnątrz niej samej, a także poza nią. Ważnym zadaniem wewnętrznej komunikacji jest utrzymanie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy oraz zaangażowania w obowiązki. Ma to bezpośredni wpływ na sukces organizacji. Inną rzeczą, na którą ona oddziałuje, jest lojalność firmie, dzięki której pracownicy czują się do niej przywiązani oraz spostrzegają swoją pracę jako wspólny cel.

 

Formy komunikacji wewnętrznej.

Podobnie jak ma to miejsce w komunikacji zewnętrznej, stosuje się badania. Pomagają one ustalić, jak pracownicy spostrzegają działania podejmowane przez firmę. Takie rozpoznanie przeprowadza się na przykład za pomocą ankiet, gdzie zatrudnione osoby wyrażają swój poziom zadowolenia z wykonywanej pracy oraz odpowiadają, czy ich potrzeby są zaspokajane. Komunikacja wewnętrzna będzie przybierać różne formy w zależności od jej odbiorców. Inaczej będzie wyglądać skierowana do kierownictwa (zazwyczaj będzie bardziej oficjalna), a inaczej do grona pracowników (mniej formalna, czasami może być podobna do koleżeńskiej rozmowy). Na ogół kontakt z wyższymi hierarchią pracownikami odbywać się będzie w szczególnych sytuacjach, podczas gdy zwykli pracownicy prawie cały czas będą w kontakcie i nieustającej wymianie informacji.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]