(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zasady skutecznej komunikacji

Zasady skutecznej komunikacji – istnieje wiele zasad skutecznej komunikacji. Jednak, aby porozumiewać się efektywnie, asertywnie i jasno, należy przestrzegać kilku z nich. Są to uniwersalne, główne zasady, które najlepiej stosować na co dzień, aby weszły nam w nawyk. Skuteczna komunikacja ma wpływ na poprawę relacji z otaczającymi nas ludźmi. Będzie to też bardzo przydatna umiejętność w pracy, która wyniesie kontakty z pracownikami i współpracownikami na wyższy poziom oraz zapewni poprawę efektywności pracy.

 

Przemyśl swoją wypowiedź.

Zasady skutecznej komunikacji - jak skutecznie komunikować się? - Witalni.pl.

Przemyśl dobrze co chcesz zakomunikować. Znajomość własnych intencji i potrzeb to podstawa, ponieważ to Ty jesteś pierwszym ogniwem komunikacji. Musisz wiedzieć co mówisz oraz po co mówisz, a więc jaki chcesz osiągnąć efekt Twoich słów.

 

Zadbaj o odpowiednie warunki rozmowy.

Warto zadbać o to, aby kanał jaki wybierzesz nie powodował szumów oraz nie utrudniał zrozumienia tego, co przekazujesz. Rozmowa w hałaśliwym miejscu może uniemożliwić zrozumienie siebie nawzajem, a także rozpraszać i obniżać skupienie. Przeprowadzanie ważnych rozmów musi się więc odbywać w miejscu do tego odpowiednim, ustronnym i komfortowym.

 

Twórz zrozumiałe komunikaty.

Komunikat wychodzący z Twojej strony powinien być konkretny, jasny i powiedziany wprost. Skonstruuj wiadomość, tak aby rozmówca wiedział, co chcesz przekazać i nie musiał się domyślać detali lub innych ukrytych intencji. To po Twojej stronie leży odpowiedni dobór słów. Mowa ciała powinna pokrywać się z tym, co mówisz. W przeciwnym wypadku w rozmówcy może powstać dysonans, zamknięta postawa przy asertywnym komunikacie może zniwelować Twoje plany, ponieważ ciało będzie przekazywało co innego niż usta.

 

Uważaj na emocje, nie oceniaj rozmówcy.

Mów o swoich uczuciach i myślach, nie o uczuciach rozmówcy. Może się on poczuć atakowany, kiedy zacznie być oceniany. Dopóki go nie zapytasz, nigdy nie możesz być pewny jego intencji i pobudek. Jeżeli przechodzisz do oceny, oceniaj zachowanie drugiej osoby, a nie ją jako człowieka, ponieważ takie postępowanie niewątpliwie wzbudzi opór i obronę z drugiej strony.

 

Przenieś uwagę na rozmówcę i aktywnie go słuchaj.

Słuchaj aktywnie. Zadawaj pytania, kiedy czegoś nie rozumiesz. Myśl o tym, co mówi do Ciebie rozmówca. Skupiaj się na omawianym temacie. Aby wykazać się aktywną postawą słuchacza, powinieneś utrzymywać kontakt wzrokowy i prezentować postawę zainteresowania. Skoro rozmówca wysłuchał to co miałeś do powiedzenia, teraz czas na Twoją kolej. Odnieś się do tego, czego się dowiedziałeś. Informacja zwrotna powinna być wyrażona asertywnie. Jeśli krytykujesz – krytykuj konstruktywnie, a nie bazując na uczuciach czy przekonaniach.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]