(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rodzaje komunikacji i podział komunikacji

Rodzaje komunikacji i podział komunikacji – komunikację możemy podzielić wedle kilku kryteriów. Do najpopularniejszych podziałów należy rozróżnienie komunikacji na interpersonalną, intrapersonalną, pośrednią oraz społeczną. Pierwsza z nich zachodzi pomiędzy co najmniej dwojgiem ludzi; komunikacja intrapersonalna to nic innego jak odwrotność wcześniejszej, a więc oznacza monolog wewnętrzny i rozmowę z samym sobą. Pośrednia odbywa się poprzez różne narzędzia, np. telefony, komunikatory, e-maile, listy, banery reklamowe. Ostatni typ, komunikacja społeczna, zachodzi między większymi grupami ludzi – dwoma firmami, narodami, między społeczeństwami itp.

 

Komunikacja werbalna, niewerbalna jednostronna i dwustronna.

Rodzaje komunikacji i podział komunikacji.

Drugi najbardziej znany podział dotyczy rozdzielenia komunikacji międzyludzkiej na werbalną i niewerbalną. Werbalna komunikacja odbywa się za pomocą języka pisanego lub mówionego, zatem można do niej zaliczyć komunikację pośrednią i społeczną. Jak widzimy, w zależności od typu podziału rodzaje komunikacji zazębiają się. Komunikacja niewerbalna to wysyłanie informacji za pomocą języka ciała: przyjmowanej pozycji, postawy, gestów, mimiki, ale także stylu ubioru czy przedmiotów, którymi się otaczamy, a nawet treści, jakie publikujemy na mediach społecznościowych. Mało tego, komunikacja niewerbalna to jeszcze więcej czynników: ton głosu, przestrzeń, więc dystans, jaki zachowujemy podczas rozmowy, miejsce, w jakim się znajdujemy. Oprócz wymienionych powyżej podziałów możemy rozróżniać komunikację na jednokierunkową (jednostronną) lub dwukierunkową (dwustronną). Pierwsza z nich oznacza informację przekazywaną w jednym kierunku – od nadawcy do odbiorcy, druga to komunikaty przepływające między nadawcą i odbiorcą.

 

Modele komunikacji transmisyjny i konstytutywny.

W ramach nauk o komunikacji istnieje wiele teorii opisujących jej podział, wiele podejść wobec klasyfikowana komunikacji, wiele modeli opisywania jej. Do jednych z nich należy podział na dwa modele – transmisyjny oraz konstytutywny. Model transmisyjny tożsamy jest z przekazywaniem wiedzy, idei, informacji, uczuć oraz emocji, natomiast model konstytutywny zakłada spojrzenie na komunikację jako pewną praktykę społeczną, dzięki której tworzymy więzi i związki międzyludzkie oraz konstruujemy znaczenia.

 

Komunikacja – nieustannie wzbogacane pojęcie, które wpływa na nasze życie w coraz to szerszych aspektach.

Jak widać rodzajów i podziałów komunikacji jest wiele, a istnieje ich jeszcze więcej. Nie sposób zliczyć, ile ich dotychczas powstało, zaś cały czas pojawiają się nowe, wraz z postępem nauk o komunikacji. Wydawać by się mogło, że o tym ogólnym pojęciu, jakim jest komunikacja, powiedziano już wszystko. Tymczasem ta interdyscyplinarna dziedzina wciąż się rozszerza i prowadzone są nad nią badania, a teoretycy prześcigają się w tworzeniu nowych teorii.

[kkstarratings]