(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Informacja zwrotna

Informacja zwrotna – stanowi element konwersacji i może mieć rożne postacie: od krytyki przez analizę po pochwałę oraz wiele innych. Powszechnie nazywana ,,feedbackiem”.

 

Feedback – czyli udzielanie wartościowej informacji zwrotnej.

Informacja zwrotna, feedback.

Udzielanie informacji zwrotnej ma najwięcej sensu wtedy, gdy osoba informowana była wcześniej o tym uprzedzona lub gdy życzy sobie feedbacku. Nie wszystko, co powiedział rozmówca, wymaga odpowiedzi i oceny. Dobra informacja zwrotna odnosi się do wypowiedzi, zachowań drugiej osoby. Nie do niej jako całości i jednostki, chyba że rozmówca wyraźnie poprosił o taką informację. Jeżeli nie, taki nieproszony feedback może być odebrany jako niekonstruktywna krytyka. Nie wniesie nic nowego, a wręcz może popsuć stosunki. Ważne jest wyczucie czasu, w jakim powinno się udzielać feedbacku. Mówienie w emocjach lub gdy rozmówca jeszcze nie ochłonął, może nie przynieść większego skutku, ponieważ uczucia okażą się w takiej sytuacji silniejsze, a to, co zostanie usłyszane, równie szybko odejdzie w niepamięć. To samo dotyczy osoby udzielającej informacji zwrotnej – gdy będzie ona uniesiona, może użyć niewłaściwych słów, które będą nieodpowiednio zrozumiane, nawet mimo jej dobrych intencji. Podczas pozostawania w negatywnych emocjach często sytuacja wydaje się gorsza niż jest w rzeczywistości, o czym także warto pamiętać. Co więcej feedback musi opierać się na faktach i nie może zawierać domysłów lub niepotwierdzonych założeń.

 

Czego powinniśmy unikać podczas udzielania informacji zwrotnej?

Oczywiste jest także, że stosowanie manipulacji szybko może wyjść na jaw poprzez weryfikację faktów, dlatego jej stosowanie jest nieetyczne i nie na miejscu. To samo dotyczy wyciągania pochopnych wniosków na podstawie jednego zachowania lub działania drugiej osoby. Taka generalizacja nie jest dobra. Oceniany człowiek może poczuć, że każde jego działanie jest wyolbrzymiane i świadczy o nim jako osobie, tymczasem wcale tak być nie powinno.

 

Na koniec dobre rady – na co zwrócić uwagę i jak zwiększyć skuteczność udzielania feedback’u?

Dobrą do wprowadzenia zasadą w jakichkolwiek kontaktach, czy to osobistych z partnerem, czy zawodowych, jest udzielanie informacji podczas sytuacji lub niedługo po jej zaistnieniu. Pomoże to uniknąć nagromadzenia emocji i negatywnych myśli. Szybkie rozwiązanie – jeśli jest możliwe – to najczęściej najlepsze rozwiązanie. Przeciąganie tego etapu może być właśnie powodem snucia niepotrzebnych domysłów oraz gęstnienia atmosfery. Wiele zdarzeń wynika z nieporozumień lub opacznej interpretacji. Pomocne w tym będzie stosowanie konkretnych argumentów i przytaczanie tego, co się zdarzyło, a także mówienie o swoich uczuciach oraz nie przypisywanie swych uczuć innym. Taka projekcja może być szkodliwa, ponieważ polega na nakładaniu na osoby trzecie naszych stanów emocjonalnych. A przecież druga osoba jest odrębną jednostką z innym doświadczeniem i prawdopodobnie rozumie sytuację w odmienny sposób. W trudnych chwilach szczególnie pomocne będzie mówienie w sposób konkretny, co pomoże zapobiec eskalacji emocji. Jeżeli informacja zwrotna rozkłada się na jakiś okres, warto mówić o tym, co jest dobre i zostało polepszone. Taki feedback to jasny sygnał, że czyny drugiej osoby zmierzają w dobrym kierunku.

[kkstarratings]