(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Komunikacja interpersonalna + ćwiczenia

Komunikacja interpersonalna jest procesem zachodzącym pomiędzy co najmniej dwiema osobami, które przekazują sobie wzajemnie komunikaty w postaci językowej lub niewerbalnej. Informacje skierowane do świata wysyła już małe dziecko płacząc lub gaworząc. Komunikacja jest w społeczeństwie niezbędna, gdyby nie ona, niemożliwe byłoby jego istnienie. Ta z pozoru naturalna umiejętność możliwa jest do ćwiczenia i rozwijania.

 

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Komunikacja interpersonalna ćwiczenia.

Komunikować się werbalnie można na różne sposoby. Nie tylko oznacza to rozmowę twarzą w twarz, ale też rozmowę telefoniczną czy przez komunikator internetowy. Będzie to również wymiana informacji listownie lub wideorozmowa. Komunikat werbalny to jednak tylko część przekazywanej informacji. Nie mniejsze znaczenie ma niewerbalny przekaz zawarty w ruchach, gestach czy mimice. Co jednak ważne, poszczególne kultury mogą się różnić pod tym względem. To co w jednej oznacza coś pozytywnego, w innej wręcz przeciwnie, uznawane jest za obraźliwe. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest ryzyko nadinterpretacji, które może się pojawić szczególnie w przypadku analizy przekazu niewerbalnego. Przykładowo ktoś może pozostawać w pozycji zamkniętej, która mówi “nie jestem zainteresowany rozmową z tobą”, tymczasem tej osobie jest po prostu zimno lub taka postawa jest dla niej zwyczajnie wygodna w tym momencie.

 

Wybrane ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne.

Szczególnie ważne w komunikacji międzyludzkiej jest jasne wyrażanie tego, co ma się na myśli oraz postawa asertywna. Warto zatem ćwiczyć te umiejętności, by nabrać wprawę i sprawnie poruszać się w relacjach interpersonalnych.

 

Uporządkuj swój tok myślenia.

Jedno z ćwiczeń można wykonywać przed ważnymi rozmowami i prezentacjami. Ma ono służyć przedstawieniu uporządkowanego toku myślenia. Zastanów się nad najważniejszymi rzeczami, o których chcesz powiedzieć, następnie zapisz je, stwórz plan wypowiedzi z najważniejszymi punktami, które będą twoim zaczepieniem. Ułóż je w odpowiedniej kolejności, aby tworzyły logiczny ciąg. Na niektórych wystąpieniach będziesz mógł skorzystać z takiego planu. Może się jednak zdarzyć, że konieczne będzie nauczenie się go na pamięć.

 

Przetestuj swoje wystąpienie, nim wygłosisz je przed publicznością.

Dobrą praktyką nawiązującą do powyższej będzie ćwiczenie publicznych wystąpień w zaciszu domowym. Nieważne czy to prezentacja przed klasą czy biznesowe przedstawienie wyników na spotkaniu służbowym. Warto wcześniej przygotować się poprzez wygłoszenie naszej części prezentacji na głos w zaciszu domowym. To pozwoli nam przyzwyczaić się do swojego głosu, oszacować, ile czasu zajmuje mówienie (wbrew pozorom jedna strona znormalizowanego tekstu to około 5 minut mówienia na głos) oraz przeprowadzić małą symulację naszego wystąpienia, która umożliwi nam skorygowanie i udoskonalenie wystąpienia.

 

Ćwicz swoją uważność – trening aktywnego słuchania.

Kolejne ćwiczenie możemy wykonywać praktycznie podczas każdego spotkania z ludźmi. Trening aktywnego słuchania stanowi część treningu komunikacji międzyludzkiej, dlatego podczas rozmowy ze znajomym starajmy się na bieżąco podążać za tym, co mówi. Umysł ludzki ma tendencję do fantazjowania i uciekania od stanu skupienia, dlatego pozostanie przy jednym temacie będzie dla niego wysiłkiem, lecz opłaci się na dłuższą metę. Pozostając cały czas uwagą przy rozmówcy wyniesiemy o wiele więcej, niż kiedy pozwolimy umysłowi bujać w obłokach. Aby podtrzymać koncentrację spróbujmy zadawać pytania, które utrzymają nas w rozmowie, tym samym zyskamy też w oczach drugiej osoby prezentując postawę aktywnego słuchacza.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]