(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szumy komunikacyjne

Szumy komunikacyjne – w przeciwieństwie do pojęcia komunikacji, szum komunikacyjny nie jest tak często opisywany i analizowany. Tymczasem ma niebagatelny wpływ na cały proces porozumiewania się oraz wystarczającą siłę, aby zakłócić jego przebieg. Szum może zniekształcić komunikat, wskutek czego zostanie on niezrozumiany lub zrozumiany opacznie. Jest on zjawiskiem występującym niemal w każdej próbie komunikacji, choć rzadko zdajemy sobie z tego sprawę.

 

Istota szumu komunikacyjnego i jego przykłady.

Szumy komunikacyjne.

Jako szumy komunikacyjne rozumie się odgłosy, obrazy i inne tego typu zjawiska, które zakłócają nadawanie i/lub odbieranie komunikatu. Zatem szumem będą zakłócenia, które docierają do zmysłów, utrudniając skuteczną komunikację.

Takim szumem może być hałas, który dominuje nad komunikatem. Przykładem jest prowadzenie rozmowy na ruchliwej i głośnej ulicy, gdzie dźwięk silników i klaksonów zagłusza wypowiedzi rozmówców. Analogiczna sytuacja zachodzić będzie na przykład w hałaśliwym korytarzu szkolnym. Osoba rozmawiająca przez telefon, musi się liczyć z tym, że jej wypowiedzi będą stłumione przez inne rozmowy i krzyki z korytarza. Podobnie te dźwięki będą utrudniały osobie zrozumienie słów, jakie dochodzą z telefonu.

Innymi rodzajami szumu będą zbyt duża odległość między osobami, która może uniemożliwić zrozumienie komunikatu, gdy jedna osoba woła coś do drugiej z dystansu 70 metrów oraz rozpraszające otoczenie. Zbyt duża ilość hałasu, bodźców wzrokowych i innych mogą rozpraszać i uniemożliwiać skupienie się na rozmowie, co poskutkuje zaburzonym procesem komunikacji.

Szum powodować mogą też inne, psychologiczne czynniki. Będzie to nieumiejętność postawienia się w sytuacji rozmówcy, odmiennie przekonania, silne emocje. Szumem może być też zbyt duża ilość informacji zawarta w komunikacie. Ich nadmiar uniemożliwi dobre zrozumienie sedna wypowiedzi i intencji nadawcy, wprowadzi chaos i brak porozumienia. Jako szum traktuje się też dobrze znane nam „śnieżenie” w telewizorze. Występujące zwłaszcza kilkanaście lat temu, w dobie telewizji satelitarnej, kiedy następowały jakieś zakłócenia w nadawaniu sygnału.

 

Szumy komunikacyjne vs. bariery komunikacyjne.

Szumów komunikacyjnych nie należy mylić z barierami komunikacyjnymi. Obejmują one różnice kulturowe, gdzie rozmówcy wywodzą się ze społeczności o innych tradycjach, które mogą być wzajemnie niezrozumiałe. Różnice językowe, gdy osoby posługują się odmiennymi językami i nie znają żadnego wspólnego, co sprawia, że mogą porozumiewać się wyłącznie na migi lub korzystać z translatorów. Silną barierą są także stereotypy i różnego rodzaju uprzedzenia, np. seksizm, rasizm, uprzedzenia wobec konkretnych grup społecznych, wykluczenie z powodu statusu materialnego, skrajnie różny wiek rozmówców, który może być dużą przeszkodą.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]