(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna – Stanowi część komunikacji, która przekazuje treści i informacje kanałami innymi niż język mówiony lub pisany, który jest domeną komunikacji werbalnej. Bardzo wiele cech zewnętrznych może komunikować sobą różne rzeczy, np.: styl ubioru mówiący o statusie człowieka, sposób poruszania się informujący o stopniu pewności siebie, wzrok zdradzający nieśmiałość itp. Znajomość prawideł komunikacji niewerbalnej ułatwi poruszanie się w gąszczu gestów i zachowań, które czasami wydają się niezrozumiałe bądź odstają znaczeniem od tego, co mówi dana osoba. Pozwoli to także używać tego typu komunikacji z większą świadomością albo odczytać sygnały płynące z własnego ciała, kiedy usta mówią co innego.

 

Komunikacja niewerbalna a język migowy.

Komunikacja niewerbalna.

Ważne, aby odróżniać język migowy od komunikacji niewerbalnej. Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, jest to język, a więc system znaków, który składa się akurat z gestów. Gesty te, niekiedy przypominające inne gesty, które niosą dla nas jakieś znaczenie, w przypadku osób głuchych oznaczają słowa. Dlatego rozmowa ludzi głuchych należy do komunikacji werbalnej.

 

Rola komunikacji niewerbalnej.

Komunikaty niewerbalne pełnią bardzo ważną rolę w konwersacji, ubarwiając ją oraz dodając jej szczegółów. Jedno zdanie wypowiedziane na różne sposoby będzie przekazywać całkowicie inne znaczenia. Co więcej, czasami łatwiej wyrazić coś gestem lub miną zamiast używania słów, które nie oddadzą w pełni naszych myśli czy uczuć. Większa świadomość własnych zachowań niewerbalnych pozwoli je bardziej kontrolować w szczególnie stresujących sytuacjach, czego przykładem będzie omówiona poniżej rozmowa rekrutacyjna. Osoba świadoma zyskuje w oczach innych pewność siebie oraz jawi się jako opanowana, a takie postawy przyciągają ludzi.

 

Jakie znaczenie ma komunikacja niewerbalna? – przykład komunikacji niewerbalnej.

O tym, jak duże znaczenie mają komunikaty niewerbalne przemawia niech fakt, że odgrywają one rolę w pierwszym wrażeniu, jakie wywieramy na ludziach. Mówi się, że pierwsze wrażenie trudno zmienić. Nie wszyscy badacze są co do tego zgodni, natomiast prawdą jest, że może ono przeważyć w wielu sytuacjach na naszą korzyść lub niekorzyść. W przypadku rozmowy o pracę, która nie jest zwykle bardzo długim spotkaniem, a tym bardziej nie pozwala na dogłębne poznanie kandydatów, pierwsze wrażenie może przesądzić o wyborze konkretnej osoby na stanowisko. Pracownicy, którzy znajdowali się w zespołach rekrutacyjnych sami wiedzą o tym zjawisku – ile to razy pracę otrzymywał kandydat o nieco niższych kwalifikacjach od konkurentów, ale za to wywierający dobre wrażenie? Oczywiście w sytuacji, gdy rozbieżności kompetencji są duże, raczej nie nastąpi taki obrót wydarzeń, jednak warto o tym wiedzieć. To pozwoli nam lepiej przygotowywać się do spotkań rekrutacyjnych oraz pokaże, jak duże znaczenie ma prezentacja samego siebie.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]