(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Formy komunikacji werbalnej

Formy komunikacji werbalnej – komunikacja werbalna może zachodzić różnymi kanałami i poprzez różne media czy narzędzia, dzięki czemu można zaliczyć do niej nie tylko porozumiewanie się głosem, lecz wszystkie metody, w których używany jest język. Zanim omówione zostaną formy komunikacji werbalnej, warto przyjrzeć się płaszczyznom, na jakich się ona odbywa.

 

Formy komunikacji werbalnej.

Formy komunikacji werbalnej.

Formy werbalnego przekazywania informacji obejmują na przykład pisemne komunikaty. Są one zwykle trwalsze od ustnych przekazów, ponieważ znajdują się na jakichś nośnikach, na przykład na papierze (książki, listy) czy w formie elektronicznej (ebook, email). Nawet prosta karteczka z tekstem zostawiona na lodówce jest już komunikatem werbalnym. Inna forma to przekazy zawarte w mowie. Takim źródłem informacji może być wykład na uczelni, prośba wypowiedziana przez dziecko do matki czy pogawędka przy kawie. To także komunikacja poprzez media, jak na przykład rozmowa telefoniczna czy wideorozmowa.

 

4 płaszczyzny komunikacji werbalnej.

Płaszczyzna autoportretu obejmuje komunikaty, poprzez które nadawca wyraża, w jakim jest obecnie stanie emocjonalnym i nastroju. Płaszczyzna wzajemnych relacji służyć ma przedstawieniu nastawienia wobec otoczenia zewnętrznego, w którym obecnie nadawca się znajduje. Płaszczyzna apelu to nic innego, jak wyrażenie pewnego życzenia czy prośby skierowanej do odbiorcy. Na płaszczyźnie rzeczowej komunikowane są informacje formalne.

Komunikowanie na powyższych płaszczyznach odbywa się w określonych formach za pomocą języka. Stanowi on wspólny kod, znany obu stronom uczestniczącym w komunikacji, dzięki któremu mogą się one porozumieć, a więc wymieniać myślami, pomysłami czy informować o swoich stanach emocjonalnych. Wymiana informacji odbywa się kanałem werbalnym, który przekazuje pewne znaczenia zawarte w słowach, zdaniach, składni itd.

 

Możliwe przeszkody w komunikacji werbalnej.

Przeszkodami w skutecznej komunikacji werbalnej może być posługiwanie się przez dwie strony różnymi językami. Oprócz tego pewną barierę może stanowić inne rozumienie słów czy zwrotów, które czasami zależy od regionu, w jakim wychowała się dana osoba. Niekiedy nawet posługiwanie się wspólnym językiem nie wystarczy, ponieważ w jego obrębie mogą występować różne dialekty, które utrudnią komunikację. Inną przeszkodą może być wykształcenie, które zwykle wiąże się z większym zasobem słów oraz znajomością specyficznych dla danej dziedziny terminów. Kolejna bariera to chociażby wady wymowy, utrudniające niekiedy zrozumienie nadawcy. Nawet emocje mogą przeszkodzić w skutecznej komunikacji, kiedy wskutek ich pojawienia się osoba nie jest w stanie zakomunikować pewnych rzeczy lub w gniewie mówi coś, czego wcale nie chciała powiedzieć.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]