Prowadzenie akt pracowniczych Prawidłowe tworzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

Wybierz termin szkolenia:

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji, prowadzenie akt osobowych – szkolenie

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR i księgowości, pracowników biur rachunkowych, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Szkolenie skierowane jest również do osób zaczynających pracę zawodową związaną z zatrudnianiem pracowników.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej i prawidłowym sposobem prowadzenia akt osobowych. Dodatkowo poznają wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji w zakresie urlopów i nieobecności pracownika zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Jeśli szukasz szkolenia na którym...

…dowiesz się jak prowadzić dokumentacje pracowniczą zgodnie z najnowszymi przepisami

…dowiesz się jak w sposób prawidłowy prowadzić akta osobowe pracowników

…poznasz planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej

Zapraszamy na szkolenie - prowadzenie akt pracowniczych!

Akta osobowe - dokumentacja pracownicza - zagadnienia

I. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 • 1. Podział dokumentacji pracowniczej.
 • 2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • 3. Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.
 • 4. Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ ) wprowadzonych w życie w 2017 roku.

II. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.

III. Część A akt osobowych – Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.

 • 1. Dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy.
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
 • 3. Przedwstępna umowa o pracę.
 • 4. Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 • 5. Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
 • 6. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
 • 7. Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

IV. Część B akt osobowych – dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.

 • 1. Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
 • 2. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • 3. Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
 • 4. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
 • 5. Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
 • 6. Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa.

V. Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.

 • 1. Świadectwo pracy oraz pozostałe dokumenty.

VI. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia.

 • 1. Treść, zmiana, terminy.

VII. Dokumentacja uprawnień rodzicielskich pracowników.

 • 1. Elementy obowiązkowe i fakultatywne.

VIII. Świadectwo pracy.

 • 1. Nowe reguły wydawania świadectwa pracy.
 • 2. Treść świadectwa pracy.

IX. Prowadzenie akt osobowych pracowników w szczególnych sytuacjach.

 • 1. Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
 • 2. Ponowne zatrudnienie tej samej osoby.
 • 3. Pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego pracodawcy.

X. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem.

 • 1. Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
 • 2. Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności).
 • 3. Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
 • 4. Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.
 • 5. Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego.

XI. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych.

 • 1. Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • 2. Okresy przechowywania dokumentacji.
 • 3. Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe oraz ewidencja tych osób.
 • 4. Obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego.
 • 5. Dokumentacja pracownicza w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy.

XII. Planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej.

 • 1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie? Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • 2. Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • 3. Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Planowane zmiany od 2019 roku.
 • 4. Którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne – planowane zmiany.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów, wskazanie prawidłowych druków dokumentacji pracowniczej, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Prowadzenie akt pracowniczych
5 (100%) 2 votes


Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Małgorzata Rusak

WYKŁADOWCA AKADEMICKI W ZAKRESIE KADR I PŁAC

Małgorzata Rusak

WYKŁADOWCA AKADEMICKI W ZAKRESIE KADR I PŁAC

Wartość szkolenia (szkolenie w godz. 9.00 - 15.30)

440 PLN
netto

Dodatkowy rabat 15%
przy zapisaniu 2 lub więcej osób

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając szkolenie z prowadzenia akt osobowych?

Prowadzenie akt osobowych – co otrzymasz podczas naszego szkolenia?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Sprawdź dostępne terminy szkolenia lub zaproponuj własne

Najbliższa edycja kursu już w dniach 08–08.03.2019, Warszawa

Wybierz najlepszy termin dla Ciebie lub napisz do nas własną propozycję daty i miejsca

Skorzystaj z formularza

08–08 .03.19

Warszawa

Malgorzata Rusak

Zapisuje się

19–19 .04.19

Wrocław

Malgorzata Rusak

Zapisuje się

17–17 .05.19

Kraków

Malgorzata Rusak

Zapisuje się

24–24 .06.19

Warszawa

Malgorzata Rusak

Zapisuje się

14–14 .10.19

Wrocław

Malgorzata Rusak

Zapisuje się

11–11 .12.19

Wrocław

Malgorzata Rusak

Zapisuje się

Naciśnij pinezkę,
żeby poznać szczegóły lokalizacji

Warszawa

najbliższe szkolenie:

08–08 .03.2019
Hotel ibis Styles Warszawa West ul. Poznańska 33, 05-850 Mory Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

19–19 .04.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 403 Sprawdź w Google Maps

Kraków

najbliższe szkolenie:

17–17 .05.2019
(dokładny adres już wkrótce) Sprawdź w Google Maps

Warszawa

najbliższe szkolenie:

24–24 .06.2019
Hotel ibis Styles Warszawa West ul. Poznańska 33, 05-850 Mory Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

14–14 .10.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 403 Sprawdź w Google Maps

Wrocław

najbliższe szkolenie:

11–11 .12.2019
Sala konferencyjna Witalni, ul. A. Ostrowskiego 7 lok. 403 Sprawdź w Google Maps

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.