Prowadzenie akt pracowniczych Prawidłowe tworzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji, prowadzenie akt osobowych – szkolenie

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR i księgowości, pracowników biur rachunkowych, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Szkolenie skierowane jest również do osób zaczynających pracę zawodową związaną z zatrudnianiem pracowników.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej i prawidłowym sposobem prowadzenia akt osobowych. Dodatkowo poznają wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji w zakresie urlopów i nieobecności pracownika zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Jeśli szukasz szkolenia na którym...

…dowiesz się jak prowadzić dokumentacje pracowniczą zgodnie z najnowszymi przepisami

…dowiesz się jak w sposób prawidłowy prowadzić akta osobowe pracowników

…poznasz planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej

Zapraszamy na szkolenie - prowadzenie akt pracowniczych!

Akta osobowe - dokumentacja pracownicza - zagadnienia

I. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 • podział dokumentacji pracowniczej
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych
 • omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

II. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.

 • część A akt osobowych – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy
 • część B akt osobowych – dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
 • część C akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej
 • część D akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudniania

III. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

 • skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie?
 • możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczej – w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
 • akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
 • tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 • który płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne?
 • zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

IV. RODO – najnowsze zmiany 2020 w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe.

 • zmiany w systemie ochrony danych osobowych
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • pytania zakazane w procesie rekrutacji
 • referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
 • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 • RODO a ZFŚS

V. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie
 • przedwstępna umowa o pracę
 • skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie
 • orzeczenie lekarskie – kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
 • świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy
 • świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

VI. Dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.

 • umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia
 • dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się
 • dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego
 • dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej
 • dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa – dokumenty obowiązkowe i fakultatywne

VII. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.

 • nowe reguły wydawania świadectwa pracy
 • treść świadectwa pracy od dnia
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy?
 • obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji i wzór
 • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 • orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy

VIII. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia.

 • Treść, zmiana, terminy

IX. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem.

 • dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych
 • dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności)
 • dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń)
 • dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy
 • zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego

X. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych w świetle przepisów RODO.

 • miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe oraz ewidencja tych osób
 • obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego
 • dokumentacja pracownicza w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów, wskazanie prawidłowych druków dokumentacji pracowniczej, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość szkolenia (szkolenie w godz. 9.00 - 15.30)

440 PLN
netto

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając szkolenie z prowadzenia akt osobowych?

Prowadzenie akt osobowych – co otrzymasz podczas naszego szkolenia?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Kamila Straube
Opiekun szkolenia