Prowadzenie akt pracowniczych szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji, prowadzenie akt osobowych – szkolenie

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR i księgowości, pracowników biur rachunkowych, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Szkolenie skierowane jest również do osób zaczynających pracę zawodową związaną z zatrudnianiem pracowników.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej i prawidłowym sposobem prowadzenia akt osobowych. Dodatkowo poznają wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji w zakresie urlopów i nieobecności pracownika zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Kadra Zarządzająca

 • Pracownicy biur rachunkowych

 • Specjaliści HR i księgowość

Akta osobowe - dokumentacja pracownicza

I. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 • 1. Podział dokumentacji pracowniczej.
 • 2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • 3. Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.
 • 4. Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ ) wprowadzonych w życie w 2017 roku.

II. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.

III. Część A akt osobowych – Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.

 • 1. Dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy.
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
 • 3. Przedwstępna umowa o pracę.
 • 4. Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 • 5. Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
 • 6. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
 • 7. Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

IV. Część B akt osobowych – dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.

 • 1. Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
 • 2. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • 3. Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
 • 4. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
 • 5. Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
 • 6. Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa.

V. Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.

 • 1. Świadectwo pracy oraz pozostałe dokumenty.

VI. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia.

 • 1. Treść, zmiana, terminy.

VII. Dokumentacja uprawnień rodzicielskich pracowników.

 • 1. Elementy obowiązkowe i fakultatywne.

VIII. Świadectwo pracy.

 • 1. Nowe reguły wydawania świadectwa pracy.
 • 2. Treść świadectwa pracy.

IX. Prowadzenie akt osobowych pracowników w szczególnych sytuacjach.

 • 1. Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
 • 2. Ponowne zatrudnienie tej samej osoby.
 • 3. Pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego pracodawcy.

X. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem.

 • 1. Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
 • 2. Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności).
 • 3. Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
 • 4. Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.
 • 5. Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego.

XI. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych.

 • 1. Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • 2. Okresy przechowywania dokumentacji.
 • 3. Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe oraz ewidencja tych osób.
 • 4. Obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego.
 • 5. Dokumentacja pracownicza w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy.

XII. Planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej.

 • 1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie? Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • 2. Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • 3. Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Planowane zmiany od 2019 roku.
 • 4. Którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne – planowane zmiany.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów, wskazanie prawidłowych druków dokumentacji pracowniczej, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Prowadzenie akt pracowniczych
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Dawid Rusak

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM